Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2019 m. gruodžio 4 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai

Nr. 2019 m. gruodžio 4 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Išbraukti visas AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

627 372 769 „už“,

2 836 389 balsų „prieš“

 2 Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti
AB „Ignitis gamyba“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.
 

627 402 925  „už“,

2 806 233 balsų „prieš“

3 Įgalioti AB „Ignitis gamyba“ generalinį direktorių su teise perįgalioti atlikti visus reikiamus veiksmus ir pateikti visus reikiamus
dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.

627 402 925  „už“,

7 775 422 balsų „prieš“