Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2019 m. rugsėjo 27 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai

Nr. 2019 m. rugsėjo 27 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo –
AB „Ignitis gamyba“) tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., svarstymo.

627 372 769 „už“,

0 balsų „prieš“

 2 Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo –
AB „Ignitis gamyba“) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., patvirtinimo.
 

627 372 769  „už“,

0 balsų „prieš“

3 Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB
(nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) akcininkams.

627 372 769  „už“,

0 balsų „prieš“