Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2021 m. rugsėjo 3 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai

Nr. 2021 m. rugsėjo 3 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Dėl AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

647 427 826 „už“,

0 balsų „prieš“

 2 Dėl naujos AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.  

647 427 826 „už“,

0 balsų „prieš“