Pradžia
en ru

Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybą, kurią turi sudaryti ne mažiau nei vienas trečdalis nepriklausomų narių ir bent vienas valstybės tarnautojas, ketverių metų kadencijai renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos kompetencija apibrėžta Bendrovės įstatuose.

Kompetencijų profilis

Šiuo metu „Ignitis gamybos“ stebėtojų tarybą sudaro: