Pradžia
en ru

Darbo užmokestis

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį 2019 m. II ketv. (prieš mokesčius, eurais)

 

Pareigos
Vardas, pavardė Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis 1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus Vidutinis mėnesinis atlygis už stebėtojų tarybos nario veiklą Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą
Kitos išmokos
Generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis 5500 - neaktualu neaktualu neaktualu
Valdybos pirmininkas Rimgaudas Kalvaitis neaktualu neaktualu neaktualu 1815 -
Valdybos narys  Mindaugas Kvekšas neaktualu neaktualu neaktualu 1300 -
Valdybos narys Darius Kucinas neaktualu neaktualu neaktualu 1300 -
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2019 m. II ketv. (prieš mokesčius, eurais)
 
Generalinis direktorius
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį laikotarpio pabaigai
1
3
32
189
129
355
Vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius, eurų)
8241 6276 3363 2113 1431 2028

Daugiau informacijos apie Bendrovės vadovybei ir darbuotojams mokamą atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.