Pradžia
en ru

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis bendrovėje 2021 m. 

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį bendrovėje (2021 m. I ketv., prieš mokesčius, eurais)
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį bendrovėje (2021 m. II ketv., prieš mokesčius, eurais)
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį bendrovėje (2021 m. III ketv., prieš mokesčius, eurais)

Darbo užmokestis bendrovėje 2020 m.  

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį bendrovėje (2020 m. I ketv., prieš mokesčius, eurais)
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį bendrovėje (2020 m. II ketv., prieš mokesčius, eurais)
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį bendrovėje (2020 m. III ketv., prieš mokesčius, eurais)
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį bendrovėje (2020 m. IV ketv., prieš mokesčius, eurais)

Darbo užmokestis bendrovėje 2019 m. III ir IV ketv.

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį (2019 m. IV ketv., prieš mokesčius, eurais)
Pareigos
Vardas, pavardė Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis 1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus Vidutinis mėnesinis atlygis už stebėtojų tarybos nario veiklą Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą
Kitos išmokos
Generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis neaktualu - neaktualu neaktualu neaktualu
Valdybos pirmininkas Rimgaudas Kalvaitis neaktualu neaktualu neaktualu 1815 -
Valdybos narys  Mindaugas Kvekšas neaktualu neaktualu neaktualu 1300 -
Valdybos narys Darius Kucinas neaktualu neaktualu neaktualu 1300 -
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2019 m. IV ketv., prieš mokesčius, eurais)
 
Generalinis direktorius
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį laikotarpio pabaigai
1
3
30
193
129
356
Vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius, eurų)
8521,46 6280,40 3413,79 2159 1486,78 2080,87
 
--------------------------------
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį (2019 m. III ketv., prieš mokesčius, eurais)

 

Pareigos
Vardas, pavardė Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis 1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus Vidutinis mėnesinis atlygis už stebėtojų tarybos nario veiklą Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą
Kitos išmokos
Generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis 5687 - neaktualu neaktualu neaktualu
Valdybos pirmininkas Rimgaudas Kalvaitis neaktualu neaktualu neaktualu 1815 -
Valdybos narys  Mindaugas Kvekšas neaktualu neaktualu neaktualu 1300 -
Valdybos narys Darius Kucinas neaktualu neaktualu neaktualu 1300 -
Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis (2019 m. III ketv., prieš mokesčius, eurais)
 
Generalinis direktorius
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį laikotarpio pabaigai
1
3
30
190
130
354
Vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius, eurų)
8435 6453 3510 2143 1485 2072

Daugiau informacijos apie Bendrovės vadovybei ir darbuotojams mokamą atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.