Pradžia
en ru

Narystė

Tarptautinės ir nacionalinės organizacijos

„Ignitis gamyba“ aktyviai dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje. Tai padeda formuoti bendrovės poziciją ir palaikyti glaudžius ryšius su elektros rinkos partneriais.

Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija

Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija (NLEA) įsteigta 2016 m. vasario 5 d., sujungus iki šiol atskiruose elektros ir dujų sektoriuose veikusias Nacionalinę Lietuvos elektros asociaciją ir Lietuvos dujų asociaciją. NLEA tikslas – formuoti bendrą energetikos sektoriaus poziciją, atstovauti savo narių interesus valstybinėse institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose. NLEA taip pat siekia, kad būtų vystomos ir gerinamos Lietuvos elektros energijos ir dujų tiekimo sąlygos šalies vartotojams, skatinama ekonominė ir techninė energetikos ūkio pažanga.

EurElectric

(Elektros pramonės asociacija Europoje)

EURELECTRIC jungia elektros gamybos, tiekimo, prekybos ir skirstymo organizacijas Europos Sąjungoje ir Europoje. EURELECTRIC atstovauja bendriems elektros pramonės interesams Europos lygmenyje, taip pat bendradarbiauja su kitais kontinentais. EURELECTRIC misija – prisidėti prie elektros pramonės išsivystymo ir konkurentiškumo bei didinti elektros vaidmenį visuomenės pažangoje. EURELECTRIC nariai atstovauja savo šalį per nacionalines energetikos sektoriaus asociacijas. Šiuo metu asociaciją vienija 33 tikrieji nariai iš 27 ES šalių. Asociacija pradėjo veiklą 1999 m. gruodį, susijungus dviem asociacijoms UNIPEDE ir EURELECTRIC.