Pradžia
en ru

Personalo politika

„Ignitis gamybos“ varomoji jėga – darbuotojai. Todėl bendrovės personalo politika orientuota į visapusišką komandos gerovę bei tobulėjimą. Darbuotojams užtikrinama skaidri darbo atlygio sistema, aiškios karjeros galimybes, daug dėmesio skiriama darbuotojų saugai ir sveikatai, kvalifikacijos kėlimui, kultūrinei veiklai.

Bendrovės siekiamybė – kad kiekvienas darbuotojas, nepriklausomai nuo jo pareigų, norėtų būti aukštos kvalifikacijos specialistas, gebantis savo žiniomis ir iniciatyvumu prisidėti prie bendrovės plėtros ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Šiandien įmonėje jauni, iki 30 metų amžiaus darbuotojai sudaro 20 proc. viso personalo. Tikimasi, jog jų skaičius nuolat didės.

Darbuotojų ir jaunųjų specialistų ugdymas

Bendrovė siekia parengti profesionalių energetikų jaunąją kartą: organizuoja nuolatinius mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, kuria aplinką ir sąlygas, leidžiančias kiekvienam darbuotojui tobulinti gebėjimus ir įgyti naujų įgūdžių.

Suprasdama, kad įgytos žinios ir patirtis gali būti naudingos inžinerinės-techninės krypties studijas pasirinkusiems jaunuoliams, bendrovė bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, mokymo centrais.

Bendrovės potencialūs darbuotojai – inžinerinės-techninės krypties studijas baigę aukštųjų mokyklų studentai. Bendradarbiaujama su Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos, Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetais. Taip pat glaudūs santykiai palaikomi su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakultetu. Nepamiršti lieka ir užsienyje studijuojantys jaunieji energetikai, VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro moksleiviai – pastarieji bendrovėje kviečiami atlikti praktiką.

Tobulėjimas

„Ignitis gamyba“ yra nuolat besimokanti organizacija. Bendrovės darbuotojai daug dėmesio skiria kvalifikacijos kėlimui ir mokymams. Čia taikomos personalo ugdymo kryptys užtikrina puikų darbuotojų pasiruošimą darbui su šiuolaikinėmis technologijomis. Darbuotojų tarpe vyrauja žiniomis besidalijančios organizacijos kultūra. Skatinamos ir asmeninio tobulėjimo iniciatyvos, todėl darbuotojams, kurie derina darbą su studijomis, atitinkančiomis bendrovės interesus, taikomos studijų palaikymo ir rėmimo programos.

Darbuotojai – kaip darnios bendruomenės dalis

Darbuotojai yra bendruomenės dalis, todėl labai svarbu, kad jie jaustųsi gerai ne tik darbe, bet ir aplinkoje, kurioje jie leidžia laisvalaikį. Šiuo tikslu bendrovė kasmet inicijuoja svarbiausių švenčių minėjimus, remia bendruomenės renginius, skatina juose dalyvauti savo darbuotojus.

Rūpinamasi, kad darbas netaptų tik darbu, o kolegos būtų ne tik bendradarbiai, bet ir bendraminčiai, kuriuos suburia panašūs pomėgiai bei požiūriai. Todėl palaikomos darbuotojų iniciatyvas bendrovės viduje suburti kultūrinius būrelius, steigti profesines sąjungas.

Kiekvienas naujas darbuotojas dalyvauja specialioje adaptacijos programoje, kuri jam padeda geriau pažinti kolektyvą, darbo kultūrą ir, žinoma, pačią bendrovę – jos vertybes, darbo principus. Tuomet neatsiranda konfliktinių situacijų, darbuotojas greičiau pasijunta komandos, kurioje vyrauja abipusis rūpestis, dalimi.

Gerų darbo sąlygų užtikrinimas darbuotojams

Vienas pagrindinių bendrovės prioritetų – užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Bendrovė nuolat  atlieka aplinkos ir darbo sąlygų vertinimus, teikia rekomendacijas, sprendžia aktualius su sveikata ar sauga susijusius klausimus. Siekdama užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, bendrovė imasi viso komplekso priemonių – nuo saugaus darbo instrukcijų iki saugių darbo vietų įrengimo bei sveikatos patikrinimų.