Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Dėl teismo sprendimo, kad likusios „Ignitis gamyba“ akcijos yra „Ignitis grupės“ nuosavybė

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas (toliau – Teismas) 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad likę 574 803 vnt. jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) paprastųjų vardinių akcijų, kurios priklausė mirusiems „Ignitis gamybos” akcininkams bei, kurios privalomo „Ignitis gamybos“ akcijų pardavimo metu nebuvo perleistos, yra Bendrovės nuosavybė ir įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei.

Bendrovės vertinimu, Teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, visiškai atitinkantis teisės aktų reikalavimus. Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, tačiau jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 d. nuo jo priėmimo momento.

Pažymėtina, kad Teismas kiek anksčiau išskyrė Bendrovės pareiškimą į dvi atskiras bylas – bylą, kurioje suinteresuoti asmenys – „Ignitis gamybos“ akcininkai yra mirę, ir bylą, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi kiti likę „Ignitis gamybos“ akcininkai. Priimtas Teismo sprendimas yra susijęs tik su „Ignitis gamybos“ akcijomis, kurių savininkai buvo nustatyti kaip mirę. Asmenų, dėl kurių akcijų priimtas Teismo sprendimas, pavardes galima patikrinti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt teismų pranešimų skiltyje https://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/.

Kaip Bendrovė skelbė anksčiau, 2021 m. balandžio 30 d. Teismas jau buvo priėmęs sprendimą byloje, kurioje „Ignitis gamybos” akcininkai nebuvo nustatyti kaip mirę ir tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pripažino, kad 11 113 442 vnt. iš 11 688 245 vnt. privalomo jos dukterinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcijų pardavimo metu neperleistos akcijos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei (nuoroda). Minėtas teismo sprendimas jau yra įvykdytas bei įsiteisėjo.

Po 2021 m. rugpjūčio 27 d. Teismo sprendimo įvykdymo Bendrovė įgis 100 proc. „Ignitis gamybos“ akcijų.

Atsiskaitymas su smulkiaisiais akcininkais

Atsižvelgiant į tai, kad Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, pinigų akcininkams išmokėjimas prasidės nelaukiant sprendimo įsiteisėjimo. „Ignitis gamybos“ smulkiesiems akcininkams, esantiems šios bylos dalyviais (teisėtiems jų teisių perėmėjams) ir akcijas laikantiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, lėšas už akcijas jų vertybinių popierių tvarkytojas perves 2021 m. rugsėjo 9 d.

Tie akcininkai (teisėti jų teisių perėmėjai), kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, nuo 2021 m. rugsėjo 9 d. turi kreiptis į SEB banką, pateikdami laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą

Primename, kad atsiskaitymo kaina už vieną „Ignitis gamybos“ akciją yra lygi 0,64 Eur. Lėšos už akcijas bus saugojamos depozitinėje sąskaitoje iki pilno atsiskaitymo su visais akcininkais, t. y. galutinės datos, iki kada akcininkai turi kreiptis dėl atsiskaitymo už akcijas nėra.