Pradžia
en ru

Ekskursija KHAE

Kruonio HAE ketvirtadieniais vedame tikslines, o penktadieniais – apžvalgines ekskursijas. Apžvalginės ekskursijos skirtos ne specialistams. Tikslinės ekskursijos skirtos tik energetikos specialistams ar susijusių specialybių studentams.

Ekskursijos trukmė - apie 1,5 val.

Ekskursijos vedamos lietuvių kalba.

Šaltuoju metų laiku ekskursijos gali būti atšaukiamos dėl netinkamų oro sąlygų. 

 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises skelbiama http://gamyba.le.lt/kontaktai/privatumo-politika/63.

Data Galite rinktis tik vieną variantą. Atkreipkite dėmesį, kad apžvalginės ekskursijos skirtos moksleiviams, ne specialistams, o tikslinės ekskursijos skirtos tik energetikos specialistams ar susijusių specialybių studentams.
Įrašykite tikslų Jūsų mokyklos / įstaigos / organizacijos pavadinimą:
Įrašykite savo vardą ir pavardę: Šią anketą užpildęs ir savo duomenis pateikęs asmuo bus laikomas grupę lydinčiu asmeniu, kuris atsakingas už grupės narių elgesį ir saugumo taisyklių laikymąsi.
Įrašykite savo elektronio pašto adresą:
Įrašykite savo telefono numerį: Prireikus šiuo telefono numeriu su jumis susisieksime dėl galinčių iškilti klausimų.
Žemiau įrašykite atvykstančių asmenų sąrašą (pilnus vardus, pavardes). Jei tarp atvykstančiųjų yra nepilnamečių, prašome įrašyti tikslų jų amžių. Visi ekskursijos dalyviai turi būti vyresni nei 14 m. Dalyvių asmens dokumentai bus tikrinami prie apsaugos posto. Ekskursijos grupę turi sudaryti ne mažiau nei 10 ir ne daugiau nei 25 asmenys (įskaitant vairuotoją). Pavieniams asmenims ekskursijų neorganizuojame. Pateiktas ekskursijos dalyvių sąrašas nekoreguojamas. Nė vienas neužregistruotas asmuo nebus įleistas į elektrinės teritoriją.
Įrašykite transporto priemonės, kuria atvyksite į ekskursiją, valstybinį registracijos numerį: Transporto priemonės duomenys būtini, kad ekskursija būtų registruojama. Į elektrinę nebus įleista jokia neužregistruota transporto priemonė.
Įrašykite vairuotojo vardą ir pavardę: Jei atvyksite ne viena transporto priemone, įrašykite visų vairuotojų vardus ir pavardes.
Užtikrinu, kad lankytojai įsipareigoja ekskursijos metu atsakingai elgtis ir laikytis saugumo taisyklių. Atvykus į ekskursiją prašysime, kad lankytojų sąrašą patvirtintumėte savo parašu. Į sąrašą neįtraukti lankytojai nebus įleidžiami į elektrinės teritoriją. Ekskursijos dalyviai privalo turėsi asmens dokumentus.
Jūsų komentaras Įrašykite čia savo komentarus ar klausimus, jei tokių kiltų.
Apsaugos kodas