Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Dėl AB „Ignitis gamyba“ Stebėtojų tarybos pirmininko Dominyko Tučkaus atsistatydinimo

AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) informuoja, kad 2021 m. birželio 4 d. gavo „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos pirmininko Dominyko Tučkaus pranešimą dėl atsistatydinimo iš „Ignitis gamybos“ stebėtojų tarybos nario ir pirmininko pareigų, paskutine jo pareigų diena laikant 2021 m. birželio 25 d.  Dominykas Tučkus taip pat atsistatydino ir iš „Ignitis gamyba“ pagrindinio akcininko AB „Ignitis grupė“ valdybos nario, Infrastruktūros ir plėtros direktoriaus pareigų.

Šiuo metu, be Dominyko Tučkaus, „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos narių pareigas eina Živilė Skibarkienė ir nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Edvardas Jatautas. Artimiausiu metu pagrindinis akcininkas AB „Ignitis grupė“ turėtų deleguoti kandidatą į „Ignitis gamybos“ stebėtojų tarybą, kuris bus išrinktas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Apie tai Bendrovė informuos atskiru pranešimu.

Šiame pranešime atskleidžiami pokyčiai nedaro įtakos Grupės patvirtintos strategijos įgyvendinimui bei finansiniams rezultatams.