Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2020 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 

2020 m. 8 mėnesių

2019 m. 8 mėnesių*

Pokytis

Pajamos pagal sutartis su klientais

100,6 mln. Eur

92,4 mln. Eur

8,9%

Koreguota EBITDA**

40,4 mln. Eur

38,6 mln. Eur

4,7%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 

2020 m. 8 mėnesių

2019 m. 8 mėnesių

Pokytis

Elektrėnų kompleksas

721,9 GWh

9,6 GWh

7419,8%

Kruonio HAE

462,7 GWh

339,7 GWh

36,2%

Kauno A. Brazausko HE

165,6 GWh

199,3 GWh

-16,9%

2020 m. sausio-rugpjūčio mėn. itin išaugo elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse (daugiausiai dėl intensyvesnės kombinuoto ciklo bloko gamybos) ir Kruonio HAE.

Efektyvus Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekso išnaudojimas nusvėrė neigiamą žemų kainų ir mažesnės gamybos dėl mažo Nemuno debito Kauno HE efektą. Bendrovės pajamos pagal sutartis su klientais padidėjo 8,9 proc., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o EBITDA augo 4,7 proc.

Eliminavus vienkartinį nereikalingų mazuto atsargų pardavimo efektą, 2020 m. sausio-rugpjūčio mėn. bendrovės pajamos augo 14 proc., koreguota EBITDA padidėjo 11 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.

* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės 2020 m. preliminarus ir 2019 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.