Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2021 m. 7 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

Preliminarūs 2021 m. 7 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 

2021 m. 7 mėnesių

2020 m. 7 mėnesių*

Pokytis

Pajamos pagal sutartis su klientais

124,9 mln. Eur

83,3 mln. Eur

49,9%

Koreguota EBITDA**

42,0 mln. Eur

35,0 mln. Eur

20,0%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 

2021 m. 7 mėnesių

2020 m. 7 mėnesių

Pokytis

Elektrėnų kompleksas

544,3 GWh

511,8 GWh

   6,4%

Kruonio HAE

358,1 GWh

389,1 GWh

  -7,9%

Kauno A. Brazausko HE

174,8 GWh

154,7 GWh

   12,9%

2021 m. sausio–liepos mėnesiais Bendrovės valdomose elektri­nėse buvo pagaminta 1077,2 GWh elektros energijos, t. y. 2,1 proc. daugiau lyginant su 2020 m. sausio–liepos mėn.

Palyginamuoju laikotarpiu pajamos pagal sutartis su klientais augo 49,9 proc., koreguota EBITDA – 20,0 proc. Finansinių rodiklių augimą daugiausiai lėmė išaugusios elektros energijos gamybos apimtys Elektrėnų komplekse ir Kauno HE bei palankių rinkos sąlygų išnaudojimas.

* Bendrovės 2020 m. pajamos pagal sutartis su klientais buvo perskaičiuotos. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama.

**Bendrovės finansinėse ataskaitose. Bendrovės 2021 m. preliminarus ir 2020 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.