Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2021 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

Preliminarūs 2021 m. 8 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 

2021 m. 8 mėnesių

2020 m. 8 mėnesių*

Pokytis

Pajamos pagal sutartis su klientais

142,2 mln. Eur

103,4 mln. Eur

37,5%

Koreguota EBITDA**

46,5 mln. Eur

40,4 mln. Eur

15,1%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 

2021 m. 8 mėnesių

2020 m. 8 mėnesių

Pokytis

Elektrėnų kompleksas

588,6 GWh

721,9 GWh

   -18,5%

Kruonio HAE

396,3 GWh

462,7 GWh

  -14,4%

Kauno A. Brazausko HE

192,1 GWh

165,6 GWh

   16,0%

2021 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais Bendrovės valdomose elektri­nėse buvo pagaminta 1177,0 GWh elektros energijos, t. y. 12,8 proc. mažiau lyginant su 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Gamybos mažėjimą Elektrėnų komplekse ir Kruonio HAE lėmė reikšmingai išaugusios dujų ir apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainos.

Palyginamuoju laikotarpiu pajamos pagal sutartis su klientais augo 38,0 proc., koreguota EBITDA – 15,0 proc.

* Bendrovės 2020 m. pajamos pagal sutartis su klientais buvo perskaičiuotos. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose.

** Bendrovės 2021 m. preliminarus ir 2020 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.