Pradžia
en ru

Esminiai įvykiai nuo 2020-07-01

„Ignitis gamybos“ trijų ketvirčių rezultatai: įspūdingai išaugę elektros gamybos kiekiai ir stabilūs finansiniai rodikliai

Esant palankioms dujų kainoms, bendrovė „Ignitis gamyba“ šiemet įspūdingai padidino elektros gamybą. Sausio-rugsėjo mėnesiais Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinėje (HAE) ir Kauno hidroelektrinėje (HE) bendrai buvo pagaminta net 1601 gigavatvalandė (GWh) elektros energijos arba beveik 2,5 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019-aisiais. Bendrovės skaičiavimais, šiemet „Ignitis gamybos“ valdomų elektrinių gamybos apimtys sudaro daugiau nei 40 proc. visoje šalyje pagaminto elektros energijos kiekio.

Prie tokio augimo labiausiai prisideda efektyviai išnaudojama Kruonio HAE, kuri per pirmus 9 mėnesius pagamino 27 proc. daugiau elektros energijos (iš viso 533 GWh), ir kombinuoto ciklo blokas (KCB), kurio gamybos rezultatai praėjusių metų 9 mėn. rodiklius viršija net 65 kartus (iš viso pagaminta 873 GWh). Šie metai yra bene pirmieji, kai rinkoje susidarius palankiai situacijai, šis įrenginys gali labai dažnai dirbti beveik maksimaliu pajėgumu. Ateityje taip pat bus išnaudojamos visos KCB galimybės gaminti elektros energiją šalies poreikiams, pasinaudojant rinkos sąlygomis.

„Visuomenei šie metai atnešė reikšmingų permainų. Daugelis verslo sektorių ir jose veikiančių bendrovių turėjo prisitaikyti prie COVID-19 pandemijos padarinių. Kardinalūs pokyčiai įvyko ne viename ar keliuose sektoriuose, bet apėmė kur kas platesnį mąstą: ekonomiką, sveikatos sistemą, tiekimo grandines, vartojimą ir daugybę kitų tarpusavyje susijusių sričių. Tai pamatiniai dalykai, nuo kurių priklauso mūsų visų gerovė, o tarp jų yra ir elektros gamyba. Galime pasidžiaugti, kad „Ignitis gamyba“ šiuo nelengvu periodu sėkmingai tvarkosi su iššūkiais – tai yra įmonė, kurios veikla negali sustoti ir nesustojo, o kaip tik dar labiau paspartino apsisukimus“, – teigia „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Finansinių „Ignitis gamybos“ rodiklių dalyje fiksuojamas ženklus augimas: per 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. įmonės pajamos pagal sutartis su klientais išaugo iki 119,3 mln. eurų – tai 13,4 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu; koreguota EBITDA pakilo 11,4 proc., iki 47,9 mln. eurų.

Žaliosios energetikos srityje ataskaitiniu laikotarpiu paskelbta ne viena skambi naujiena. Po to, kai gegužę Obeniuose buvo atidaryta 1 MW saulės jėgainė, kuri tapo pirmuoju šalies nutolusiu saulės parku ir pažymėjo realios „Ignitis saulės parkų“ platformos veiklos pradžią, rugsėjį čia pradėjo veikti tris kartus didesnė saulės elektrinė. Tad saulės parką išplėtus iki 4 MW galios, jis tapo didžiausiu šiuo metu veikiančiu saulės parku ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.

Dar viena svarbi atsinaujinančios energetikos naujiena, sulaukusi ir nemenko tarptautinės žiniasklaidos dėmesio – plūduriuojančios saulės elektrinės įrengimo aukštutiniame Kruonio HAE baseine projektas. Vasarą užbaigus pirkimo procedūras, rudenį baigti  elektrinės projektavimo darbai, o elektrinę visa apim­timi (60 kW) planuojama įrengti iki metų  pabaigos.

Esminiai „Ignitis gamybos“ 2020 m. 9 mėnesių rodikliai:

  • Bendrovės 2020 m. 9 mėn. pajamos pagal sutartis su klientais siekė 119,3 mln. eurų ir buvo 13,4 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. (105,2 mln. eurų).
  • Bendrovės 2020 m. 9 mėn. koreguota EBITDA* siekė 47,9 mln. eurų ir buvo 11,4 proc. didesnė nei tuo pačiu periodu pernai (42,9 mln. eurų). Bendrovės koreguota EBITDA augo dėl efektyvaus Kruonio HAE panaudojimo ir didesnės gamybos Elektrėnų komplekse, tai atsvėrė mažesnę gamybą Kauno HE bei 2019 m. rezultatus gerinusį mazuto ir metalo laužo pardavimų efektą.
  • Bendrovės 2020 m. 9 mėn. grynasis laikotarpio pelnas sudarė 28,4 mln. eurų ir išliko stabilus lyginant su 2019 m. 9 mėn. grynuoju pelnu, iš pastarojo eliminavus vienkartinius efektus, susijusius su Finansų ministerijos pervesta kompensacija ir mazuto pardavimais.
  • 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. bendrovė patyrė 84,5 mln. eurų sąnaudų. Didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų (49,4 mln. eurų, arba 58,5 proc.) sudarė elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo bei kuro elektros energijos gamybai sąnaudos.
  • Į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą bendrovė per 2020 m. 9 mėn. investavo 1,9 mln. eurų. Per 2019 m. 9 mėn. buvo investuota 0,5 mln. eurų.

* Bendrovės koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Priedas:

2020 m. I-III ketvirčio tarpinis pranešimas ir finansinės ataskaitos