Pradžia
en ru

Informacija apie bendrovę

Pavadinimas: AB „Ignitis gamyba“
Veiklos aprašymas: elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, prekyba elektra 
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d. 
Auditorius: UAB „Ernst & Young Baltic“

Valdyba
Rimgaudas Kalvaitis, Darius Kucinas, Andrius Valivonis

Stebėtojų taryba
Vilmantas Vitkauskas, Edvardas Jatautas (nepriklausomas narys), Mindaugas Šeštokas (nepriklausomas narys).


Trumpai apie bendrovę 
„Ignitis gamyba“ valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir kitų vartotojų bei savo reikmėms. „Ignitis gamyba“ padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų saugumą ir patikimumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais.

Svarbiausias „Ignitis gamybos“ uždavinys – patikimų vietinių gamybos pajėgumų modernizacija ir vystymas bei tolesnė strateginės generacijos plėtra dalyvaujant regioninėje galios rezervų ir sisteminių paslaugų rinkoje. Siekdama užtikrinti veiklos tvarumą ir ilgalaikę viziją, bendrovė vis daugiau dėmesio skiria energetikos inovacijų diegimui bei žaliosios elektros energijos gamybos plėtrai. Šiuo metu „Ignitis gamyba“ įgyvendina III-iajį saulės parko Obeniuose plėtros etapą, kurio metu bus sumontuota virš 6000 saulės modulių. Įgyvendinus projektą saulės parke iš viso bus sumontuota beveik 20 000 saulės modulių, o jo bendra galia sieks 7,4 MW. Parkas užims daugiau nei 9 hektarų teritoriją.

„Ignitis gamybos“ įstatinis kapitalas yra lygus 187 920 762,41 Eur. Bendrovės valdomas turtas sudaro 760 mln. Eur.

Daugiau informacijos – www.ignitisgamyba.lt
 
Kontaktai
Įmonės pavadinimas: AB „Ignitis gamyba“
Adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva
Telefonas: (8 5) 278 2907 
Elektroninis paštas: gamyba@ignitis.lt
Tinklalapio adresas: www.ignitisgamyba.lt
Kontaktinis asmuo:  Ainė Riffel, atstovė ryšiams su investuotojais, 8 643 14925, el. paštas aine.riffel@ignitis.lt