Pradžia
en

Humanitarinė pagalba

Teikdama humanitarinę pagalbą „Ignitis gamyba“ vadovaujasi Ignitis grupės“ paramos ir humanitarinės pagalbos politika ir „Ignitis gamybos“ humanitarinės pagalbos teikimo standartu, kuris nustato humanitarinės pagalbos teikimo taisykles, principus ir tvarką.

Humanitarinės pagalbos teikimo tikslas – tenkinti nuo karinių ir / ar ginkluotų veiksmų nukentėjusios Ukrainos humanitarinius poreikius, susijusius su energetika, perduodant įrangą, kurios reikia atkuriant kariniais veiksmais sugriautą Ukrainos energetikos infrastruktūrą

Humanitarinės pagalbos, perduodamos įranga, gavėju gali būti:

  • Ukrainos valstybinių institucijų prašymu, juridiniai asmenys, kuriuos Ukraina įgaliojo ar kuriems pavedė imtis priemonių ir veiksmų siekiant humanitarinės pagalbos tikslų.

Pareiškėjas, siekdamas gauti humanitarinę pagalbą, prašymą gali pateikti tiesiogiai Bendrovei el. paštu: gamyba@ignitis.lt arba per Lietuvos Respublikos valstybines institucijas ar įstaigas.

Prašyme turi būti nurodyta, kokio kilnojamojo turto prašoma, taip pat kokiems tikslams bus naudojamas prašomas kilnojamasis turtas. Pareiškėjas kartu su prašymu turi pateikti užpildytąKlausimyną verslo partneriams