Pradžia
en ru

Pagrindiniai gamybos ir pardavimų rodikliai

2018 m. „Ignitis gamybos“ rezultatams didelę įtaką darė gamtos sąlygos, suplanuoti svarbūs darbai ir rinkoje susiklosčiusi elektros kainų situacija. Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse per 2018 m. pagaminta ir parduota 0,883 TWh elektros energijos – 23 proc. mažiau negu 2017 m. (1,147 TWh). Tokia situacija susiklostė dėl sausringos vasaros, lėmusios mažesnes gamybos apimtis Kauno A. Brazausko HE ir kapitalinio remonto darbų Kruonio HAE – šešis mėnesius neveikė vienas iš keturių jos agregatų.

Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh)

Dėl mažo vandens pritekėjimo gamybos kiekiai Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje sparčiai menko jau nuo gegužės mėnesio, vandens nepadaugėjo ir metų pabaigoje. Iš viso per praėjusius metus Kauno A. Brazausko HE pagamino 0,346 TWh elektros energijos – ketvirtadaliu mažiau, negu 2017 metais (0,459 TWh). Tiesa, finansinius šios elektrinės rezultatus gerino biržoje pakilusi elektros energijos kaina.

Kruonio HAE dėl antrojo hidroagregato remonto darbų 2018 m. parduota 14,4 proc. mažiau pagamintos elektros energijos (0,470 TWh) negu 2017 metais. Kita vertus, elektrinėje pagamintos ir parduotos reguliavimo elektros energijos kiekis, palyginti su 2017 m., išaugo beveik dvigubai. Taip pat daug dažniau aktyvuota antrinio galios rezervo paslauga – jos prireikė net 29 kartus. Per 2018 m. Bendrovė pardavė apie 3,50 TWh antrinio galios rezervo – tiek pat, kiek ir 2017 metais.

Pagal sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi, efektyviausias Elektrėnų komplekso įrenginys – kombinuotojo ciklo blokas (KCB) – 2018 m. teikė tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą 260 MW apimtimi. Tai – gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 valandų laikotarpį. Praėjusiais metais bendrovė pardavė apie 2,28 TWh tretinio galios rezervo, 2017 m. – 4,24 TWh.

8-uoju rezervinės elektrinės bloku 2018 m. buvo užtikrinamas elektros energetikos sistemos rezervas, vadinamasis strateginis rezervas. 2018 m. liepos–spalio mėn. vykusio tarpsisteminės jungties su Švedija „NordBalt“ remonto metu, blokai buvo sukeisti ir strateginio rezervo paslaugą teikė KCB. Per šį laikotarpį KCB komercinei gamybai buvo įjungtas 8 kartus. Iškart pasibaigus „NordBalt“ remontui, KCB vėl teikė tretinio, o 8-asis blokas – strateginio rezervo paslaugą.

Iš viso Elektrėnų komplekse per 2018 m. pagaminta 0,067 TWh elektros energijos (2017 m. – 0,139 TWh).