Pradžia
en ru

Energijos kaupiklio Kauno A. Brazausko HE diegimas

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje „Ignitis gamyba“ planuoja diegti vieno megavato galios energijos kaupiklį. Sėkmingai įgyvendinus hidroelektrinės ir kaupiklio sinergijos projektą, tai būtų pirmoji tokio tipo inovacija, o kaupiklis – vienas didžiausių Baltijos šalyse.

Veikdamas pagal unikalų algoritmą, kaupiklis leistų palaikyti stabilų elektros tinklo dažnį ir subalansuoti trumpalaikius hidroagregato galios pokyčius. Be to, sėkmingai įgyvendintas hidroelektrinės ir kaupiklio sinergijos projektas galėtų tapti puikiu pirminio rezervo šaltiniu. Šios paslaugos taps itin aktualiomis 2025 m., Baltijos šalims atsijungus nuo BRELL žiedo ir prisijungus prie kontinentinės Europos tinklų. Šiuo metu dažnio reguliavimo paslaugą Baltijos šalims daugiausiai teikia posovietiniame energetikos sistemos BRELL žiede veikiančios Rusijos elektrinės.

 

Augant sisteminių paslaugų poreikiui Baltijos šalyse, ateityje energijos kaupiklio technologiją būtų galima pritaikyti daug galingesniems Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregatams.
 

Darbai

Viešųjų pirkimų konkursą energijos kaupiklio įrangos įsigijimui Bendrovė ketina paskelbti 2019 m. pradžioje.

Planuojama, kad kaupiklis pradės veikti 2020 metais.

Nauda

Sėkmingai įgyvendintas energijos kaupiklio ir hidroagregato sinergijos projektas leistų:

  • Užtikrinti savarankišką sisteminių paslaugų teikimą šalies viduje;
  • Išplėsti turimos infrastruktūros galimybes;
  • Lanksčiai realiu laiku reguliuoti hidroagregato galios pokyčius – šis kaupiklio privalumas vėliau galėtų būti panaudotas ir kituose energetinės infrastruktūros objektuose, sudarant palankias sąlygas tolesnei gamybos iš AEI plėtrai.