Pradžia
en ru

Kruonio HAE 5-ojo hidroagregato įrengimas

Siekdama išlaikyti patikimą vietinę generaciją, „Ignitis gamyba“ vertina galimybę Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) pajėgumus išplėsti pastatant penktąjį kintamo greičio hidroagregatą. Šiuo metu Kruonio HAE įrengti keturi fiksuoto greičio hidroagregatai, tačiau pirminis elektrinės projektas numato galimybę pastatyti dar keturis įrenginius. Taigi, dabartinė Kruonio HAE infrastruktūra yra visiškai pritaikyta naujam hidroagregatui.

Penktasis Kruonio HAE hidroagregatas būtų kur kas efektyvesnis ir lankstesnis nei senieji įrenginiai. Pagal techninę charakteristiką, hidroagregatas galėtų dirbti 70-225 MW galia siurblio režimu bei 45-225 MW galia generatoriaus režimu. Naujojo hidroagregato ciklo naudingo veiksmo koeficientas siektų iki 80 proc., t. y. 6 procentiniais punktais daugiau, nei esamų įrenginių.

Projekto nauda

Nors šiandieninėmis rinkos sąlygomis elektrinės darbui pakanka esamos 900 MW galios, tolesnė jos plėtra svarbi siekiant užtikrinti šalies energetinę nepriklausomybę ir konkurencingumą, subalansuoti sparčiai augančią elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių. Naujas, lankstesnis ir efektyvesnis agregatas leistų žymiai lanksčiau realiu laiku kompensuoti elektros trūkumą ir subalansuoti perteklių rinkoje.

Naujojo Kruonio HAE agregato technologija parinkta atsižvelgiant į svarbiausias rinkos tendencijas:

  • Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra regione. Naujas Kruonio HAE agregatas suteiktų galimybę išspręsti vieną iš pagrindinių AEI plėtros visame pasaulyje keliamų iššūkių – lanksčiai realiu laiku sureguliuoti vėjo ir saulės jėgainių gamybos disbalansą. Regiono valstybėms didinant AEI dalį elektros gamyboje, šios paslaugos poreikis vis labiau augs.
  • „NordBalt“ ir „Litpol Link“ jungčių atsiradimas. Kainų skirtumas aplinkinių šalių rinkose tam tikru periodu leistų Kruonio HAE ekonomiškai naudingai panaudoti galias elektros prekybai, t. y. transformuoti pigesnę naktinę/perteklinę elektros energiją į pikinę elektrą.
  • Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais. Baltijos šalių sinchronizacija yra strateginis energetinio saugumo projektas, kurį įgyvendinus, Baltijos šalys atsijungs nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir prisijungs prie kontinentinės Europos elektros tinklų sistemos. Atnaujintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje jau yra įtvirtinta, kad Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas turi būti įgyvendintas iki 2025 metų.  Naujas Kruonio HAE hidroagregatas būtų reikalingas užtikrinant šalies energetikos sistemos poreikius.  

Investicijos

Kruonio HAE plėtros projektas būtų finansuojamas iš kapitalo rinkų pritrauktų lėšų. Taip pat vertinamos galimybės gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei eksporto kredito agentūrų. Dalį lėšų vystomam projektui skirs pati AB „Ignitis gamyba“.

2013 m. projektas buvo įtrauktas į Europos Sąjungos (ES) bendro intereso projektų sąrašą, kuris apima regioninės reikšmės energetikos infrastruktūros projektus.

Siekiant įgyvendinti projektą, AB „Ignitis gamyba“ gavo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) finansavimą galimybių studijoms atlikti:

Projekto numeris 4.7-0016-LT-S-M-17 – “Evaluation of technical condition of the infrastructure and penstock site for the Kruonis PSPP Expansion”.

Projekto numeris 4.7-0005-LT-S-M-19 - "Evaluation of different technological solutions for the extension of Kruonis HPSPP and socioeconomic analysis".

Darbai

Apie 75 proc. visų statybos darbų buvo atlikti įrengiant dabartinę Kruonio HAE infrastruktūrą ir pastačius pirmuosius keturis hidroagregatus.

Šiuo metu jau yra įgyvendinta ir didelė dalis parengiamųjų Kruonio HAE plėtros projekto darbų – atlikta galimybių studija ir aplinkos vertinimas, paruoštos techninės specifikacijos. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė siektų ketverius-penkerius metus.

2019 m. Europos Komisija patvirtino dalinį polių lauko ir infrastruktūros būklės tyrimų finansavimą. Šiais tyrimais siekta įvertinti, ar šiandieninė polių lauko, ant kurio būtų statomas naujas vamzdynas, būklė atitinka techninius reikalavimus. Tyrimai buvo užbaigti 2019 m. III ketvirtį. Apie tyrimo rezultatus plačiau skaitykite pranešime

2019 m. spalį Europos Komisija patvirtino dalinį Kruonio HAE penktojo agregato galimybių studijos finansavimą. Ja siekiama įvertinti, kokio tipo agregatas – sinchroninis ar asinchroninis ir kokio galingumo – geriausiai tiktų prie esamos Kruonio HAE infrastruktūros bei užtikrintų besikeičiančius energetinės sistemos poreikius. Studijos metu taip pat buvo atliktas geriausių atrinktų technologinių alternatyvų socioekonominės naudos vertinimas – įvertinta ilgalaikė plėtros įtaka ir nauda elektros energetikos sistemai, jos stabilumui, saugumui, regioninei rinkai, vartotojams bei aplinkai. Plačiau apie studijos rezultatus skaitykite pranešime

2018 m. birželio 21 d. LR Seimo patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje Kruonio HAE plėtra buvo įtraukta į pagrindinių elektros energetikos sektoriaus darbų sąrašą. Projektą bus galima tęsti paaiškėjus, koks galios rezervo poreikis numatomas dirbant izoliuotame tinkle ir ruošiantis sinchronizacijai su Kontinentinės Europos tinklais, taip pat – kokie techniniai reikalavimai keliami tokį galios rezervą užtikrinančiam įrenginiui.

Projektą vykdo: AB „Ignitis gamyba“
Projekto rėmėjas: UAB „Ignitis grupė“
Finansavimo šaltiniai: komercinių bankų suteiktos paskolos, ES struktūrinių fondų, eksporto kredito agentūrų, AB „Ignitis gamyba“ lėšos
Techniniai rodikliai: Papildoma iki 225 MW plėtra esamoje 900 MW elektrinėje, jos galią išplečiant iki 1125 MW.
Technologija: lankstus kintamo greičio hidroagregatas
Galia siurblio režimu: 70-225 MW
Galia generatoriaus režimu: 45-225 MW
Ciklo naudingo veiksmo koeficientas: ~80 proc.

Elektroninio pašto adresas konsultacijoms: gamyba@ignitis.lt