Pradžia
en ru

Kruonio HAE 5-ojo hidroagregato įrengimas

Siekdama išlaikyti patikimą vietinę generaciją, „Ignitis gamyba“ įvertino galimybę Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) pajėgumus išplėsti pastatant penktąjį, 225 MW galios asinchroninį hidroagregatą. Šiuo metu Kruonio HAE įrengti keturi hidroagregatai, tačiau pirminis elektrinės projektas numato galimybę pastatyti dar keturis įrenginius. Taigi, dabartinė Kruonio HAE infrastruktūra yra visiškai pritaikyta naujam hidroagregatui.

Penktasis Kruonio HAE hidroagregatas būtų kur kas efektyvesnis ir lankstesnis nei senieji įrenginiai. Pagal techninę charakteristiką, hidroagregatas galėtų dirbti 110-225 MW galia siurblio režimu bei 55-225 MW galia generatoriaus režimu. Naujojo hidroagregato ciklo naudingo veiksmo koeficientas siektų iki 80 proc., t. y. 6 procentiniais punktais daugiau, nei esamų įrenginių.

Projekto nauda

Nors šiandieninėmis rinkos sąlygomis elektrinės darbui pakanka esamos 900 MW galios, tolesnė jos plėtra svarbi siekiant užtikrinti šalies energetinę nepriklausomybę ir konkurencingumą – išlaikyti pakankamus ir patikimus vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus. Naujas, efektyvesnis agregatas leistų žymiai lanksčiau realiu laiku kompensuoti elektros trūkumą ar perteklių rinkoje.

Naujojo Kruonio HAE agregato technologija parinkta atsižvelgiant į svarbiausias rinkos tendencijas:

  • Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra regione. Naujas Kruonio HAE agregatas suteiktų galimybę išspręsti vieną iš pagrindinių AEI plėtros visame pasaulyje keliamų iššūkių – lanksčiai realiu laiku sureguliuoti vėjo jėgainių gamybos disbalansą. Regiono valstybėms didinant AEI dalį elektros gamyboje, šios paslaugos poreikis vis labiau augs.
  • „NordBalt“ ir „Litpol Link“ jungčių atsiradimas. Kainų skirtumas aplinkinių šalių rinkose tam tikru periodu leis Kruonio HAE ekonomiškai naudingai panaudoti galias elektros prekybai, t. y. transformuoti pigesnę naktinę elektros energiją į pikinę elektrą dienos metu.
  • Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais. Baltijos šalių sinchronizacija yra strateginis energetinio saugumo projektas, kurį įgyvendinus, Baltijos šalys atsijungs nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS ir prisijungs prie kontinentinės Europos elektros tinklų sistemos. Atnaujintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje jau yra įtvirtinta, kad Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas turi būti įgyvendintas iki 2025 metų.  Naujas Kruonio HAE hidroagregatas būtų reikalingas užtikrinant paslaugas. 

Investicijos

Planuojama, kad investicijos naujam Kruonio HAE hidroagregatui statyti siektų apie 100-115 mln. eurų arba 0,52 mln. eurų vienam instaliuotam megavatui. Užsienio praktika rodo, kad planuojamos investicijos naujoms hidroakumuliacinėms elektrinėms siekia apie 1,1 mln. eurų vienam megavatui – taigi, yra daugiau nei du kartus didesnės.

Kruonio HAE plėtros projektas būtų finansuojamas iš komercinių bankų suteiktų paskolų. Taip pat vertinamos galimybės gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei eksporto kredito agentūrų. Dalį lėšų vystomam projektui skirs AB „Ignitis gamyba“.

2013 m. projektas buvo įrašytas į Europos Sąjungos (ES) bendro intereso projektų sąrašą, kuris apima regioninės reikšmės energetikos infrastruktūros projektus.

Siekiant įgyvendinti projektą, AB „Ignitis gamyba“ gavo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) finansavimą atliekant galimybių studijas:

Projekto numeris 4.7-0016-LT-S-M-17 – “Evaluation of technical condition of the infrastructure and penstock site for the Kruonis PSPP Expansion”.

Projekto numeris 4.7-0005-LT-S-M-19 - "Evaluation of different technological solutions for the extension of Kruonis HPSPP and socioeconomic analysis".

Darbai

Apie 75 proc. visų statybos darbų buvo atlikti įrengiant dabartinę Kruonio HAE infrastruktūrą ir pastačius pirmuosius keturis hidroagregatus.

Šiuo metu jau yra įgyvendinta ir didelė dalis parengiamųjų Kruonio HAE plėtros projekto darbų – atlikta galimybių studija ir aplinkos vertinimas, paruoštos techninės specifikacijos. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė siektų bent ketverius metus.

2018 m. sausį Europos Komisija patvirtino dalinį polių lauko ir infrastruktūros būklės tyrimų finansavimą. Šiais tyrimais siekiama įvertinti, ar šiandieninė polių lauko, ant kurio būtų statomas naujas vamzdynas, būklė atitinka reikalavimus. Tyrimai buvo užbaigti trečią 2019 m. ketvirtį.

2018 m. spalį Europos Komisija taip pat patvirtino dalinį Kruonio HAE penktojo agregato galimybių studijos finansavimą. Ja siekiama įvertinti, kokio tipo agregatas – sinchroninis ar asinchroninis – geriausiai tiktų prie esamos Kruonio HAE infrastruktūros bei užtikrintų besikeičiančius energetinės sistemos poreikius. Studijos pirkimas jau paskelbtas. Taip pat buvo atliekama socioekonominė analizė – įvertinta ilgalaikė plėtros įtaka ir nauda elektros energetikos sistemai, jos stabilumui, saugumui bei regioninei rinkai.

2018 m. birželio 21 d. LR Seimo patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje Kruonio HAE plėtra buvo įtraukta į pagrindinių elektros energetikos sektoriaus darbų sąrašą. Projektą bus galima tęsti paaiškėjus, koks galios rezervo poreikis numatomas dirbant izoliuotame tinkle ir ruošiantis sinchronizacijai su Kontinentinės Europos tinklais, taip pat – kokie techniniai reikalavimai keliami tokį galios rezervą užtikrinančiam įrenginiui.

2019 m. lapkričio mėn. Europos Komisija pritarė daliniam „Ignitis gamybos“ valdomos Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (Kruonio HAE) polių lauko ir infrastruktūros tyrimų finansavimui. Šie tyrimai – tai dar vienas žingsnis ruošiantis elektrinės plėtrai įrengiant 5-ąjį hidroagregatą. Jais bus siekiama įvertinti, ar šiandieninė polių lauko, ant kurio būtų statomas naujas vamzdynas, būklė atitinka projektinius reikalavimus.


Co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union

Projektą vykdo: AB „Ignitis gamyba“
Projekto rėmėjas: UAB „Ignitis grupė“
Finansavimo šaltiniai: komercinių bankų suteiktos paskolos, ES struktūrinių fondų, eksporto kredito agentūrų, AB „Ignitis gamyba“ lėšos
Techniniai rodikliai: Papildoma 225 MW plėtra esamoje 900 MW elektrinėje, jos galią išplečiant iki 1125 MW.
Technologija: lankstus kintamo greičio (asinchroninis) hidroagregatas
Galia siurblio režimu: 160-225 MW
Galia generatoriaus režimu: 90-225 MW
Ciklo naudingo veiksmo koeficientas: 80 proc.

Elektroninio pašto adresas konsultacijoms: gamyba@ignitis.lt