Pradžia
en ru

Plūduriuojančios saulės jėgainės Kruonio HAE baseine įrengimas

Šiuo metu pasaulyje yra apie 400 hidroakumuliacinių elektrinių, kurių baseinų plotai nėra niekaip papildomai išnaudojami. Siekdama išplėsti turimos infrastruktūros galimybes, „Ignitis gamyba“ kartu su Kauno technologijos universitetu 2018-2021 m. siekė įgyvendinti pilotinį plūduriuojančios saulės jėgainės projektą Kruonio HAE. Į mokslo ir inovacijų plėtrą orientuotas projektas tapo pirmuoju tokio pobūdžio sprendimu regiono šalyse.

Projektą planuota įgyvendinti keliais etapais. Pirmojo etapo metu numatyta įrengti eksperimentinę mažos galios (apie 60 kW) jėgainę ir sukurti algoritmą, kuris, atsižvelgiant į nepertraukiamai registruojamus tinklo ir kitus fizikinius parametrus bei Kruonio HAE agregatų darbo režimus, savarankiškai valdytų saulės jėgainę ir elektros energijos kaupiklį. Teoriškai, jėgainės konstrukcija turėtų prisitaikyti prie kintančio baseino vandens lygio, būtų atspari bangavimui ir ledui.

Saulės elektrinės surinkimų ir badymu metu buvo nustatyta, kad šiuo metu pasaulyje naudojami technologiniai sprendimai nėra tinkami Kruonio HAE baseine esamoms sąlygoms dėl kompleksinio išorės veiksnių poveikio. Įrengus apie 70 proc. plūduriuojančios saulės jėgainės konstrukcijos, paaiškėjo, kad rinkoje esančių plūdurų gamintojų sistemos nėra tinkamos ypač sudėtingoms Kruonio HAE aukštutiniame baseine vyraujančioms sąlygoms, kurioms didelę įtaką daro vandens lygio svyravimai, specifinės itin stiprios jėgos bangos bei kiti meteorologiniai reiškiniai. Be to, eksperimento metu paaiškėjo, kad pavojų elektrinės veikimui daro ir Kruonio HAE baseine susidarantys sūkuriai ir srovės, taip pat dėl bangavimo ir vandens purslų, dar net neužšalus Kruonio HAE baseino vandens paviršiui, ant elektrinės komponentų susiformuojantis ledas. Įvertinus minėtas priežastis ir gautus projekto rezultatus, buvo priimtas sprendimas eksperimentinio projekto nebetęsti.

Darbai

2019 m. vasario mėn. ant vandens plūduriuojančios saulės jėgainės aukštutiniame Kruonio HAE baseine projektas sulaukė papildomo finansavimo – Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) projektui skyrė 235 tūkst. EUR. Sprendimas priimtas LVPA bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijai apsvarsčius net 139 paraiškas, iš kurių finansavimas buvo skirtas 91. Pilotinio plūduriuojančios saulės jėgainės projekto KHAE paraiška pateko tarp geriausiai įvertintų.

2020 m. buvo įsigyti plūduriuojančios saulės elektrinės projektavimo ir rangos darbai. Surinkus ir įvertinus eksperimentinės jėgainės veiklos duo­me­nis, planuota įvertinti galimybę plaukiojančia saulės modulių konstrukcija uždengti visą 300 ha ploto Kruonio HAE aukštutinį baseiną.

Buvo apskaičiuota, kad tokios jėgainės galia siektų 200-250 MW – dvigubai daugiau, nei dabartinis Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės pajėgumas, o jėgainės pagaminama elektros energija būtų galima ištisus metus elektra aprūpinti daugiau nei 120 tūkst. namų ūkių.

Nauda

Įvertinus pilotinio projekto rezultatus turėjo būti sprendžiama dėl galimybės plaukiojančia saulės modulių konstrukcija uždengti visą 300 ha ploto Kruonio HAE aukštutinį baseiną.

Eksperimentinio projekto metu gauta daug vertingų žinių ir duomenų, kurie bus naudingi svarstant galimus panašius projektus ateityje. „Ignitis gamyba“ neatmeta galimybės, kad prie šios idėjos įgyvendinimo bus grįžta ateityje, tačiau tam reikėtų sulaukti naujų technologinių sprendimų.

Finansavimas

  • Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
  • Priemonė: 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas.
  • Projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0019.
  • Projekto vykdytojas: AB „Ignitis gamyba“.
  • Projekto partneris: Kauno technologijos universitetas.
  • Projektą administruoja: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.