Pradžia
en ru

Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas

„Ignitis gamybos“ valdomos Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje nuo 2010 m. įgyvendinamas Kruonio pramoninio parko įrengimo projektas – į šią teritoriją siekiama pritraukti užsienio investuotoją, besispecializuojantį stambių, regionus aptarnaujančių duomenų centrų bei aukštųjų technologijų srityse.

Duomenų centrų veiklai Kruonio HAE teritorija tinka idealiai dėl čia išvystytos infrastruktūros: aukšto patikimumo telekomunikacijų, elektros energijos tiekimo ir logistikos sistemų, taip pat šalimais esančių Kauno marių, kurių vandenį galima panaudoti duomenų centrų aušinimo procesams. Parkas įsikūręs laisvojoje ekonominėje zonoje, todėl jame yra užtikrinamos mokesčių lengvatos. Geografiškai patogi vietovė leidžia per mažiau nei valandą pasiekti didžiausius Lietuvos miestus ir oro uostus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1495 projektą pripažinto valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.1515 dalį Kruonio HAE sklypo priskyrė Kauno LEZ teritorijai.

Kadangi Kruonio HAE yra valstybinės svarbos objektas, jo veiklai keliami itin aukšti saugumo reikalavimai – tai taip pat aktualu duomenų centrų vystytojams. Pramoniniame parke užtikrinama iki 40% žemesnė nei visoje Lietuvoje elektros kaina, yra galimybė prisijungti prie aukštos įtampos tinklų, patenkinant aukščiausius elektros tiekimo saugumo reikalavimus.

Darbai

Didinant Kruonio HAE teritorijos patrauklumą potencialiems investuotojams, 2013-2014 m. čia išplėtota būtina inžinerinė infrastruktūra: susisiekimo, komunikacijų, vandentiekio, lietaus ir nuotekų tinklai.

Siekiant ženkliai sumažinti investuotojams tenkančių administracinių procedūrų naštą ir sutrumpinti įsikūrimo terminus, 2016 m. teritorijoje inicijuotos detaliojo teritorijos plano keitimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. 2017 m. gautos teigiamos išvados, taip pat parengtas detalusis sklypo planas, numatant duomenų centrams reikalingą pastatų aukštingumą, užstatymo intensyvumą ir kitus reikalavimus.

2018 m. „Ignitis gamyba“ kartu su Kauno technologijų universitetu Kruonio HAE taip pat pradėjo įgyvendinti pilotinį ant vandens plūduriuojančios saulės jėgainės projektą. Šis į mokslo ir inovacijų plėtrą orientuotas projektas ne tik taps pirmąja tokio pobūdžio inovacija regiono šalyse, bet ir leis dar labiau padidinti Kruonio pramoninio parko patrauklumą investuotojams.

Projekto nauda

Sėkmingai įgyvendinus pramoninio parko Kruonio HAE projektą:

  • Padidėtų tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvą ir šalies patrauklumas potencialiems užsienio investuotojams;
  • Būtų sukurtos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos Lietuvoje;
  • Sustiprėtų Lietuvos, kaip IT sektoriaus lyderės regione, pozicijos (ypač sparčiojo interneto, skaitmeninių duomenų perdavimo srityse);
  • Pagerėtų regiono infrastruktūra, o artimiausiuose miestuose padaugėtų gyventojų.

Investicijos

2013-2014 m. inžinerinės infrastruktūros įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projektas įgyvendintas panaudojant ES struktūrinės paramos lėšas pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.4-ŪM-01-V priemonę „Invest LT“.

Iš viso 2011-2018 m. į Kruonio pramoninio parko teritoriją investuota virš 2 mln. eurų. Didžiąją dalį šių investicijų sudarė ES skirtas finansavimas.