Pradžia
en ru

Prekyba elektros energija

2016 m. sausio 1 d. prekyba „Lietuvos energijos gamybos“ pagaminta elektros energija pagal sutartį buvo perduota bendrovei „Energijos tiekimas“. Iki tol „Lietuvos energijos gamyba“ (nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. – „Ignitis gamyba") pati prekiavo elektros energijos didmeninėje rinkoje.

2019 m. sausio 1 d. atskyrus veiklas, „Energijos tiekimas“ toliau tęsė energijos išteklių pardavimą klientams kaip nepriklausomas tiekėjas, o tarpininkauti „Lietuvos energijos gamybos“ valdomoms elektrinėms parduodant jų gaminamą elektros energiją biržoje „Nord Pool“ pradėjo bendrovė „Gamybos optimizavimas“. Nuo 2019 m. birželio 1 d. „Energijos tiekimą“ prijungus prie UAB „Lietuvos energijos tiekimo“, energijos išteklių pardavimą klientams kaip nepriklausomas tiekėjas vykdė „Lietuvos energijos tiekimas“ (nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. – „Ignitis"). 

„Ignitis“ perimtą verslo dalį sudaro su fizine elektros energijos gamyba nesusijusi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo paslaugos teikimas. Pardavusi šią verslo dalį, „Ignitis gamyba“ ir toliau gauna pajamas už rinkoje parduodamą jos valdomose elektrinėse pagamintą elektros energiją bei teikiamas sistemines paslaugas.