Pradžia
en ru

Šilumos energijos gamyba

Elektrėnų komplekse organinis kuras naudojamas ne tik elektros energijos, bet ir šilumos gamybai – siekdama geriau diversifikuoti valdomus energijos generacijos šaltinius ir toliau skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje, „Lietuvos energijos gamyba“ šilumai gaminti naudoja biokurą.

Šilumos energija yra tiekiama Elektrėnų savivaldybės gyventojams, įmonėms, taip pat šiltnamių kombinatui UAB „Kietaviškių gausa“.

„Lietuvos energijos gamybos“ šilumos gamybos bei pardavimo veikla yra reguliuojama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Bendrovės šilumos gamybos kainos dedamosios apskaičiuojamos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. O3-934 „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“.

„Lietuvos energijos gamybos“ pagamintos ir perduotos šilumos kiekis bei kaina (nuoroda)