Pradžia
en

Elektrėnų komplekso kuro ūkio sutvarkymas

Pasikeitus Elektrėnų komplekso veiklos apimtims, „Ignitis gamybos“ valdomo kuro ūkio apimtys nebeatitiko faktinio įmonės kuro ūkio saugojimo poreikio – turimų talpų išnaudojimas siekė vos 13 proc. Be to, 2018 m. balandį priimtas sprendimas atsisakyti rezervinio kuro – mazuto – naudojimo Elektrėnų komplekse, o jo atsargas – parduoti. Atlikus analizę įvertinta, kad kuro ūkį išlaikyti esama apimtimi tiek ekonominiu, tiek ekologiniu požiūriu nėra racionalu, todėl buvo parengta ilgalaikė kuro ūkio sutvarkymo programa, apimanti dalies infrastruktūros atsisakymą (ją sutvarkant/panaikinant) bei ekologinės taršos mažinimo priemones.

Rezervinio kuro poreikis šaltuoju metų periodu bus užtikrinamas gamtinėmis dujomis, kurios bus saugomos Inčukalnio gamtinių dujų saugykloje. Skaičiuojama, kad tai bendrovei padės sutaupyti apie 0,5 mln. eurų per metus.

Darbai

Atsižvelgiant į įmonės veiklos perspektyvas ir strategines kryptis, parengta ilgalaikė Elektrėnų komplekso kuro ūkio sutvarkymo programa, kuria siekiama atsisakyti turimų ir nenaudojamų įrenginių bei užtikrinti teritorijos atitikimą aplinkos apsaugos reikalavimams.

Programa vykdoma dviem etapais:

I etapas – kuro ūkio optimizavimas – truko nuo 2015-11-30 iki 2018-05-31.
II etapas – išvalymas ir rekultivavimas – truko nuo 2018-06-01 iki 2021-10-19.
III etapas – nepaimamų mazuto likučių didžiuosiuose mazuto rezervuaruose sutvarkymas – planuojama.

Naudos

Atsisakius taršaus kuro – mazuto – naudojimo:

  1. Sutvarkoma kuro ūkio teritorija;
  2. Panaikinami taršos šaltiniai;
  3. Pagerinami aplinkosauginiai rodikliai;
  4. Racionaliau paskirstomi žmogiškieji resursai.