Pradžia
en

Nenaudojamų Elektrėnų komplekso rezervinės elektrinės kaminų demontavimas


Dėl prastos būklės ir nelaimingų atsitikimų rizikos „Ignitis gamyba“ priėmė sprendimą demontuoti du jau nebenaudojamus Elektrėnų komplekso kaminus. Vienas jų, 250 m aukščio, šalindavo šiuo metu demontuojamų 5 ir 6 rezervinės elektrinės blokų išmetamu dūmus. Mažesnysis, 150 m aukščio kaminas buvo naudojamas 1-4 blokų poreikiams. Kaminai nuo 2014 m. yra visiškai nebenaudojami, nes dėl žemo konkurencingumo ir sumažėjusio rezervų poreikio buvo konservuoti pirmieji šeši Elektrinės blokai.

Darbai

Planuojama, kad kaminų demontavimo darbai vyks dvejus metus. Pirmiausia bus ardomas prasčiausios būklės – vidurinysis 250 m aukščio kaminas. Jis pažeistas prasidėjusios armatūros elektrocheminės korozijos, kamino būklė po kiekvienos žiemos, kurios metu jis stovi šaltas, vis blogėja. Planuojama, kad kamino demontavimo darbai bus pradėti 2019 m. vasaros pabaigoje. Vėliau bus ardomas ir mažesnis – 150 m aukščio – kaminas.

 

Baigus dviejų nenaudojamų kaminų demontavimo darbus, Elektrėnų apylinkių horizonte liks stovėti vienas 250 m aukščio kaminas, per kurį šalinami 7 ir 8 rezervinės elektrinės blokų išmetami dūmai. Šio kamino rekonstrukcija buvo atlikta 2014 metais. Be papildomų reikšmingų investicijų 7 ir 8 blokai galės veikti iki 2023 m., kol nebeatitiks griežtėjančių ES taršos reikalavimų.

Naudos:

  • Sumažėjusi nelaimingų atsitikimų rizika;
  • Sutaupytos lėšos dėl nepatirtų eksploatacinių bei kapitalinio remonto sąnaudų.