Pradžia
en ru

Visuotiniai akcininkų susirinkimai

Dėl neeilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo sprendimų

2021 m. rugsėjo 3 d. neeiliniame visuotiniame AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo.

„1.1. AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos nariu iki AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Vidmantą Salietį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

1.2. Nustatyti, kad išrinktas AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos narys savo veiklą pradeda pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.“

  1. Dėl naujos AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

„2.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakciją (pridedama).

2.2. Įgalioti AB „Ignitis gamyba“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“