Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2017 m. kovo 24 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Nr. 2017 m. kovo 24 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 metų metinio pranešimo svarstymo 614 593 356 „už“, 0 balsų „prieš“
2 Dėl audituoto 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo 614 593 356 „už“, 0 balsų „prieš“
3 Dėl 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo 614 491 082 „už“, 102 274 „prieš“