Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2017 m. rugsėjo 29 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Nr. 2017 m. rugsėjo 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“,
AB tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio,tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už
trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.
-
2 Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., svarstymo.
614 556 029  „už“, 0 balsų „prieš“
3 Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių
laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., patvirtinimo.
614 556 029  „už“, 0 balsų „prieš“
4 Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“,
AB, akcininkams.
614 556 029 „už“, 0 balsų „prieš“