Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2018 m. kovo 26 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Nr. 2018 m. kovo 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2017 metų metinio pranešimo svarstymo.

614 469 671 balsų „už“, 0 balsų „prieš“
2

Dėl audituoto 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

614 469 671 balsų „už“, 0 balsų „prieš“
3

Dėl 2017 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.

614 469 671 balsų „už“, 0 balsų „prieš“
4

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinio kapitalo padidinimo ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB,akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas „Lietuvos energijos gamyba“, AB,  akcijas suteikimo.

614 469 671 balsų „už“, 0 balsų „prieš“
5 Dėl naujos „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo. 614 453 755 balsų „už“, 15 916 balsų „prieš“
6 Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atšaukimo. 614 469 671 balsų „už“, 0 balsų „prieš“
7 Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo. 614 459 108 balsų „už“, 10 563 balsų „prieš“
8 Dėl sutarčių su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo. 614 459 108 balsų „už“, 10 563 balsų „prieš“