Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2019 m. balandžio 12 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimas

Nr. 2019 m. balandžio 12 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Dėl pritarimo 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui. 627 476 587  „už“, 0 balsų „prieš“
2 Dėl audituoto 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 627 476 587  „už“, 0 balsų „prieš“
3 Dėl 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo. 627 374 313  „už“, 102 274  balsų „prieš“