Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2020 m. balandžio 30 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Nr. 2020 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Dėl pritarimo 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ metiniam pranešimui.

627 372 769 „už“,

0 balsų „prieš“

 2 Dėl audituoto 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.  

627 372 769  „už“,

0 balsų „prieš“

3 Dėl 2019 metų AB „Ignitis gamyba“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

627 372 769  „už“,

0 balsų „prieš“

4 Dėl AB „Ignitis gamyba“ atlygio politikos patvirtinimo.

627 372 796  „už“,

0 balsų „prieš“