Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2020 m. rugsėjo 28 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Nr. 2020 m. rugsėjo 28 d. neeilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Dėl AB „Ignitis gamyba“ tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., svarstymo.

636 314 384 „už“,

0 balsų „prieš“

 2 Dėl AB „Ignitis gamyba“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., patvirtinimo.  

636 314 384 „už“,

0 balsų „prieš“

3 Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis gamyba“ akcininkams.

636 314 384 „už“,

0 balsų „prieš“