Pradžia
en ru

Visuotinių akcininkų susirinkimų rezultatai

2021 m. kovo 31 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Nr. 2021 m. kovo 31 d. eilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Akcininkų balsavimas
1 Dėl pritarimo 2020 metų AB „Ignitis gamyba“ metiniam pranešimui.

636 314 384 „už“,

0 balsų „prieš“

 2 Dėl audituoto 2020 metų AB „Ignitis gamyba“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.  

636 314 384 „už“,

0 balsų „prieš“

3 Dėl 2020 metų AB „Ignitis gamyba“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

636 314 384 „už“,

0 balsų „prieš“