Pradžia
en

Darbuotojų sauga ir sveikata

„Ignitis gamyboje“ vienas aukščiausių prioritetų – darbuotojų sauga ir sveikata (DSS).  

Todėl siekdami užtikrinti aukščiausią DSS lygį įmonėje: 

  • 2022 m. atnaujinome „Ignitis gamybos“ vadybos sistemos vertinimą ir buvome sertifikuoti kaip atitinkantys Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos ISO 45001:2018 standartą.  

Sertifikatas 

  • Kiekvieną Bendrovės valdybos posėdį pradedame DSS situacijos apžvalga. 
  • Į DSS gerinimo veiklą įsitraukę vadovai nuolat vykdo saugos priežiūros vizitus (angl. Safety Walks) į įmonės valdomus objektus, teikia DSS padaliniui savo pastebėjimus, peržiūri ir tobulina saugos standartus.  
  • Įdiegėme nesaugaus darbo sustabdymo taisyklę „Darbas stabdomas“ (angl. Stop Working ), kuri Bendrovės vadovo vardu suteikia įgaliojimą (mandatą) kiekvienam įmonės darbuotojui inicijuoti bet kokios nesaugios veiklos darbe sustabdymą. 
  • Tobulindami veiklą DSS srityje mūsų valdomose elektrinėse reguliariai atliekame vidinius darbo vietų bei nepriklausomų auditorių auditus, taisome pastebėtus trūkumus.  
  • Be nuolat vykdomos kasdienės veiklos darbo saugos srityje aktyviai komunikuojame su darbuotojais iškilusiais DSS klausimais. Saugos darbe gerinimui diegiame papildomas priemones ir iniciatyvas, tokias kaip nesaugių situacijų darbe ( angl. Near Miss) duomenų bazė, paskatinimai už įsitraukimą pranešant apie pastebėtą galimą darbuotojų ar rangovų saugos ir sveikatos galimą pažeidimą ir kt.