Pradžia
en

Ekskursijos

„Ignitis gamyba“ visus metus suteikia galimybę moksleiviams, studentams ir kitų besidominčių asmenų grupėms apsilankyti Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kaišiadorių r.) ir Kauno  hidroelektrinėje. Organizuojamos pažintinės ekskursijos, per kurias lankytojai supažindinami su elektrinių istorija, veikla, technologija ir pagrindiniais įrenginiais.

Norint atvykti į ekskursiją, būtina išankstinė registracija. Ją rasite čia: https://energysmartstart.lt/registracija-i-ekskursija. Jei registracijos formoje negalima pasirinkti jokių laikų, vadinasi visi laikai rezervuoti arba ekskursijos nėra organizuojamos.
Pasiteirauti apie ekskursijas galite paskambinę Mindaugui Tamošiūnui telefonu +37069849613.

Dėl rezervinėje elektrinėje Elektrėnuose vykstančių darbų ekskursijos šioje elektrinėje šiuo metu neorganizuojamos.

Siekiame, kad jūsų apsilankymas būtų ne tik naudingas, bet ir saugus bei sklandus, todėl prašome atkreipti dėmesį į šias taisykles:

1. Norint atvykti į Bendrovės valdomą elektrinę, būtina išankstinė registracija. Elektroninėje registracijos anketoje, kurią rasite internetinėje svetainėje (nuoroda: https://energysmartstart.lt/registracija-i-ekskursija), vėliausiai prieš 5 darbo dienas reikia pasirinkti vieną iš siūlomų ekskursijos laikų, pateikti atvykstančiųjų sąrašą bei nurodyti kontaktinius asmenis. Pateiktas ekskursijos dalyvių sąrašas nekoreguojamas. Į ekskursiją atvykti galima tik iš Bendrovės atsakingų asmenų sulaukus tai patvirtinančios žinutės.

2. Siūlomus ekskursijų laikus teikia Bendrovė, kviesdama lankytojus išsirinkti jiems patogų laiką. Ekskursijos trukmė – apie 1,5 val. Jei registracijos formoje negalima pasirinkti jokių laikų, vadinasi visi laikai rezervuoti arba ekskursijos nėra organizuojamos.

3. Lankytojų grupė – ne mažiau negu 10 ir ne daugiau kaip 25 asmenų. Pavieniams asmenims ekskursijų Bendrovė neorganizuoja ir prie kitų grupių neprijungia. Didesnių grupių Bendrovė nepriima, siekdama užtikrinti ekskursijų kokybę ir lankytojų saugumą. Į ekskursiją atvykus mažiau negu 10 asmenų, Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti vesti ekskursiją.

4. Priimamų ekskursantų amžius – nuo 14 metų.

5. Bendrovė yra įtraukta į antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, o Bendrovei priklausančioms elektrinėms (Kauno HE, Kruonio HAE, Elektrėnų kompleksui (Lietuvos elektrinei)) nustatytas ketvirtasis fizinės saugos lygis, todėl filmuoti ar fotografuoti Bendrovės objektuose be leidimo yra draudžiama.

6. Kadangi Bendrovės ekskursijos skirtos edukaciniams tikslams, šie apsilankymai nederinami su kelionių agentūromis ar kitomis trečiosiomis šalimis.

7. Ekskursijos visose trijose Bendrovės elektrinėse yra nemokamos.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises skelbiama čia.

 

Kviečiame jus į virtualią ekskursiją po Kauno hidroelektrinę, kuri 2020 metų balandžio 18 d. šventė 60 metų jubiliejų. Pamatykite tai, ko paprastai čia vykstančiose ekskursijose nepavyktų išvysti.