Pradžia
en

Šilumos energijos gamyba

Elektrėnų komplekse organinis kuras naudojamas ne tik elektros energijos, bet ir šilumos gamybai – siekdama geriau diversifikuoti valdomus energijos generacijos šaltinius ir toliau skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje, AB „Ignitis gamyba“ šilumai gaminti naudoja biokurą.

Šilumos energija yra tiekiama Elektrėnų savivaldybės gyventojams, įmonėms, taip pat šiltnamių kombinatui UAB „Kietaviškių gausa“.

AB „Ignitis gamyba“, kaip nepriklausomo šilumos gamintojo, šilumos gamybos bei pardavimo veikla yra reguliuojama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Bendrovės šilumos gamybos kainos dedamosios apskaičiuojamos pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. vasario 6 d. Nr. O3E-88. „Dėl AB „Ignitis gamyba“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo“.

AB „Ignitis gamyba“ yra ir šilumos tiekėjas, parduodantis šilumą galutiniam vartotojui VšĮ „Abromiškių reabilitacijos ligoninė“. Šilumos gamybos bei pardavimo veikla VšĮ „Abromiškių reabilitacijos ligoninė“ yra reguliuojama ir kontroliuojama Elektrėnų savivaldybės. Bendrovės parduodamos šilumos energijos VšĮ „Abromiškių reabilitacijos ligoninė“ šilumos gamybos kainos dedamosios apskaičiuojamos pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. Nr. VI.TS-47 „Dėl AB „Ignitis gamyba“ Abromiškių ir Šarkinės katilinėse gaminamos šilumos energijos bazinės kainos dedamųjų nustatymo

„Ignitis gamybos“ pagamintos ir perduotos šilumos kiekis bei kaina (nuoroda)