Pradžia
en ru

Šilumos energijos gamyba

Elektrėnų komplekse organinis kuras naudojamas ne tik elektros energijos, bet ir šilumos gamybai – siekdama geriau diversifikuoti valdomus energijos generacijos šaltinius ir toliau skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje, „Ignitis gamyba“ šilumai gaminti naudoja biokurą.

Šilumos energija yra tiekiama Elektrėnų savivaldybės gyventojams, įmonėms, taip pat UAB „Kietaviškių gausa“.

„Ignitis gamybos“ šilumos gamybos bei pardavimo veikla yra reguliuojama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Bendrovės šilumos gamybos kainos dedamosios apskaičiuojamos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. O3E-461 „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos nustatymo.

„Ignitis gamybos“ pagamintos ir perduotos šilumos kiekis bei kaina (nuoroda)