Pradžia
en

Žmonių ir kultūros politika

Bendrovės kaip ir Grupės strateginių tikslų įgyvendinimas yra neatsiejamas nuo sėkmės pritraukiant ir išlaikant kvalifikuotus darbuotojus, įtraukiant juos į įvairias veiklas, didinant jų motyvaciją, suteikiant sąlygas vystyti karjerą ir tuo pačiu skatinant ir sudarant sąlygas darbuotojams tobulėti.

Bendrovė skiria dėmesį patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavimui, planuoja naujų darbuotojų adaptaciją, įgyvendina priemones, skirtas pasiekti geresnius organizacijos, padalinio, konkretaus darbuotojo veiklos rezultatus, planuojant veiklą ir tikslus bei tobulinant reikiamą kompetenciją. Bendrovė tobulina ir ugdo darbuotojų kompetencijas, sudaro sąlygas identifikuoti aukštą kompetenciją, augimo potencialą  turinčius darbuotojus ir puoselėti jų savirealizacijos galimybes. Bendrovei svarbus darbuotojų pritarimas pokyčiams, tad ji siekia įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimą pokyčių procese.

Bendrovė aiškiai pasisako prieš bet kokią darbuotojų diskriminaciją dėl bet kokių savybių, nesusijusių su darbuotojų profesinėmis savybėmis.

Bendrovė bendradarbiauja su profesinėmis sąjungomis socialinio dialogo ir partnerystės pagrindu siekiant Bendrovės įmonių tikslų. Siekiama užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbuotojų teises, socialinę gerovę, aukštą darbo kultūros lygį, palankias darbo sąlygas, skatinti darbuotojų lojalumą įmonei ir pasitenkinimą darbu.

Savo veikloje Bendrovė taiko Grupės Žmonių ir kultūros politiką, kurią rasite čia.