Pradžia
en

Elektrėnų kompleksas

Elektrėnų kompleksas (EK) yra „Ignitis gamybos“ padalinys, kurio pagrindinė funkcija – gaminti elektros ir šilumos energiją bei teikti papildomas paslaugas, užtikrinant ne tik elektros energetikos sistemos patikimumą, elektros kokybę bet ir elektros energijos tiekimo saugumą.

Kauno hidroelektrinė (Kauno HE)

Kauno HE kasmet pagamina beveik 4 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos, taip pat užtikrina šalies energetinės sistemos stabilumą.

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)

Kruonio HAE balansuoja elektros gamybą ir suvartojimą šalyje, teikia avarijų energetikos sistemoje prevencijos bei jų likvidavimo būtinąsias paslaugas. Elektrinė teikia dažnio atkūrimo rezervo paslaugą ir su dažnio reguliavimu ir balansavimu nesusijusią įtampos valdymo paslaugą.

Mes vykdome šias veiklas

Energijos gamyba

„Ignitis gamyba“ turi neribotos
galiojimo trukmės leidimus
gaminti elektros energiją...

Skaityti plačiau

Projektai

Pagrindiniai „Ignitis gamybos“ projektai...

Skaityti plačiau

Konkursai

„Ignitis gamyba“, būdama perkančiąja organizacija, vykdo pirkimus...

Skaityti plačiau
*christmas*