Pradžia
en ru

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE)

„Ignitis gamybos“ valdoma Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė – vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse, išsidėsčiusi į šiaurę nuo Kruonio miestelio, Kaišiadorių rajone. KHAE šiandien balansuoja elektros gamybos ir suvartojimo skirtumą šalyje, taip pat teikia avarijų energetikos sistemoje prevencijos bei jų likvidavimo būtinąsias paslaugas. KHAE taip pat užtikrina antrinį avarinį Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervą.

Kai energetinės sistemos apkrova maža ir yra daug pigios perteklinės energijos (pavyzdžiui, nakties metu), KHAE agregatai, įjungti siurblio režimu, kelia vandenį iš Kauno marių į  dirbtinį aukštutinį 303 ha ploto baseiną, esantį 100 m aukščiau Kauno marių vandens lygio. Dieną, kai išauga energijos poreikis, KHAE gali dirbti kaip įprasta hidroelektrinė. Sisteminių avarijų prevencijai ir likvidavimui svarbu, kad KHAE agregatai gali užtikrinti greitą rezervinę galią – visu pajėgumu į tinklą sugeba įsijungti mažiau nei per 2 min. KHAE agregatai pasiruošę automatiškai leistis nuo sistemos priešavarinės automatikos ir kompensuoti galios deficitą. Kitos ne mažiau svarbios KHAE funkcijos yra sistemos apkrovos  netolygumų lyginimas, įtampos ir dažnio reguliavimas, sugebėjimas pasileisti po sisteminės avarijos (angl. „black start“).

KHAE techniniai rodikliai:
  • Galia 900 MW, 4 agregatai po 225 MW.
  • Ciklo naudingo veiksmo koeficientas – 0,74.
  • Galia generatoriaus režime – 225 MW.
  • Galia siurblio režime – 220 MW.

2020 m. KHAE pagaminta 0,72 TWh elektros energijos.

KHAE istorija

Pradėjus statyti galingą šiluminę elektrinę Elektrėnuose ir numačius, kad ateityje bus statoma atominė jėgainė, 1967 m. buvo nutarta, jog reikia statyti ir hidroakumuliacinę elektrinę, kuri reguliuotų energetinės sistemos darbą išlygindama apkrovimų netolygumus, t. y. gerintų elektros energijos tiekimo kokybę, o įvykus avarijai sistemoje, savo veikla kompensuotų energijos deficitą. Išnagrinėjus šešias galimas tokios elektrinės statybų vietas perspektyviausia pasirodė Kruonio, 1600 MW potencialios generuojamos galios jėgainė. Esminis KHAE ekonominis pranašumas – žemutiniam tvenkiniui galima panaudoti 63,5 km² ploto Kauno marias.

Detalus projektavimas pareikalavo ketverių metų. Techninis projektas buvo patvirtintas 1978 m., o 1984 m. buvo įbetonuotas KHAE pastato kertinis akmuo. Projektuojamai 1600 MW elektrinės galiai buvo numatyta pastatyti 8 agregatus po 200 MW, tačiau vėliau jos galia buvo sumažinta, statant tik 4 agregatus. Dėl politinės ir ekonominės situacijos kaitos, pirmasis agregatas buvo paleistas 1992 m., agregatų galia buvo padidinta iki 225 MW. Ketvirtasis elektrinės agregatas pradėjo veikti dar po šešerių metų, 1998-aisiais.

Skatindama atsinaujinančios energijos gamybą, KHAE pradėjo eksploatuoti didžiausią Lietuvoje saulės energijos panaudojimo sistemą, kuri ne tik tausoja aplinką, bet ir leidžia sutaupyti. Alternatyviais energijos šaltiniais šildomas vanduo šiltuoju metų laiku visiškai patenkina elektrinės ūkinėms reikmės naudojamo karšto vandens poreikius.