Pradžia
en ru

Elektrėnų kompleksas (EK)

Elektrėnų kompleksas (EK) yra „Ignitis gamybos“ padalinys, gaminantis elektros ir šilumos energiją bei teikiantis elektros energetikos sistemines paslaugas – tretinį aktyviosios galios rezervą, skirtą įtampų valdymui 330 kV tinkle ir antrinio galios rezervo atkūrimui. Rezervinę elektrinę, kombinuoto ciklo bloką, biokuro ir garo katilines apjungiantis EK yra įsikūręs apie 2 km nuo šiaurės rytuose esančio Elektrėnų miesto. 2009 m. gruodžio 31 d., sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę, „Ignitis gamyba“ (tuometinė „Lietuvos energijos gamyba“) tapo didžiausius elektros energijos pajėgumus generuojančia įmone Lietuvoje.

Kombinuoto ciklo blokas, veiklos pradžia: 2012 m. ruduo

EK techniniai rodikliai:
  • Bendra Elektrėnų komplekse veikiančių elektros gamybos įrenginių galia – 1055 MW.
  • 7 ir 8 blokai sudaro rezervinę elektrinę, jų galia – po 300 MW (šie blokai turi dūmų valymo įrenginius, gali veikti naudodami dujas ir skystą kurą).
  • Kombinuoto ciklo bloko (KCB) galia – 455 MW.

2021 m. EK pagaminta 0,8 TWh elektros energijos.

EK istorija

Rezervinė elektrinė (buvusi Lietuvos elektrinė) pradėta statyti 1960 m. vasarą, o užbaigta 1972 m. rugsėjį. Ji tapo didžiausia šilumine elektrine Lietuvoje. Elektrinės darbo režimas tuo metu buvo labai intensyvus ir ji visą laiką dirbo pilnu pajėgumu, tenkindama energetinės sistemos poreikius ir per metus pagamindama iki 9 mlrd. kWh elektros energijos.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, elektrinės darbo režimas pasikeitė. Pagrindiniu pigios elektros energijos tiekėju tapo Ignalinos atominė elektrinė. Rezervinei elektrinei teko labai svarbus uždavinys – užtikrinti galios rezervą ir patenkinti elektros energijos poreikį regione neplanuotai sustojus Ignalinos AE blokams arba nutikus kitiems elektros sistemos sutrikimo atvejams.

Keičiantis ekonominei situacijai iškilo ir alternatyvaus kuro naudojimo poreikis. Brangstant naftai, teko riboti iki tol buvusio pagrindinio kuro – mazuto – deginimą. Atlikus pramoninius bandymus ir įdiegus atitinkamą įrangą, kūrenimui imta naudoti orimulsiją (1995 m. pastatytas elektrostatinis filtras 2-ajame bloke), vėliau MSAR (emulsuotas kuras, Multiphase Superfine Atomised Residue – daugiafazės aukščiausios rūšies suskaidytos frakcijos).

Įrengimų tinkamai būklei palaikyti buvo reguliariai atliekami planiniai remontai, kartu diegiamos naujovės, didinančios įrengimų patikimumą bei ekonomiškumą. 1997 m. buvo užbaigta 330 kV skirstyklos rekonstrukcija, taip pat atliktas modernizavimas gerinant elektrinės aplinkosauginę būklę, įdiegti dūmų valymo įrenginiai (7 ir 8 blokuose), sumontuoti žemos oksidų išeigos degikliai (išskyrus 3 ir 4 blokus).

Po rekonstrukcijos elektrinė tapo viena iš moderniausių šalies energetikos sistemoje, atitinkanti Lietuvos ir Europos Sąjungos aplinkosauginius reikalavimus dideliems kurą deginantiems įrenginiams.