Pradžia
en ru

Naujienos

AB “Lietuvos energija” audituotas pelnas - 95,3 mln. litų

Vilnius, kovo 24 d. AB “Lietuvos energija” per 2002 metus uždirbo 95,3 mln. litų grynojo audituoto pelno. Turto pelningumas sudarė 7,7 proc. “Pelno padidėjimą, lyginant su planu (55 mln. litų),  lėmė išaugęs elektros energijos eksportas, padidėjęs suvartojimas šalyje, pastoviųjų sąnaudų sumažėjimas, stabilus ir patikimas elektros energetikos sistemos darbas”, - teigia AB “Lietuvos energija” finansų direktorius Rimantas Šukys.
 
Visos pajamos už parduotas prekes ir atliktas paslaugas sudarė 1075 mln. litų. Didžiausia pajamų dalis - 474 mln. litų  buvo gauta parduodant elektros energiją vidaus rinkoje, 291 mln. litų gauta už elektros energijos perdavimą. Elektros energijos eksporto pajamos sudarė 307 mln. litų.
 
Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina bei veiklos sąnaudos siekė 964 mln. litų. Pusę visų sąnaudų sudarė elektros energijos pirkimo išlaidos – 478 mln. litų. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų buvo nupirkta už 225 mln. litų, šalto ir besisukančio galios rezervų - už  86 mln. litų. Likusią pajamų ir sąnaudų dalį sudarė kita ir finansinė/investicinė veiklos.
 
R. Šukio teigimu, beveik 55 proc. viso pelno buvo gauta eksportuojant elektros energiją. 2002 metais užsienio rinkose realizuota 6,84 mlrd. kWh.
 
Vykdydama perdavimo tinklo operatoriaus veiklą, įmonė per aukštos įtampos elektros tinklus šalies poreikiams perdavė 8 mlrd. kWh elektros energijos. AB “Lietuvos energija“ teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kaina – 2 ct/kWh – bendroje elektros energijos kainoje gyventojams tesudarė 6,9%.  Pelnas, gautas šioje - pagrindinėje veikloje, tesudarė apie 25 proc. viso uždirbtojo pelno.
 
AB “Lietuvos energija“ laiku vykdė finansinius ir sutartinius įsipareigojimus – pradelsto įsiskolinimo biudžetui ir tiekėjams įmonė neturėjo. 2002 metais kredito institucijoms grąžinta 184 mln. litų paskolų, pasiskolinta 100 mln. litų.  Paskolos buvo naudojamos anksčiau paimtų kreditų refinansavimui bei investicijoms. Grąžinus paskolas, o taip pat dėl teigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos, įsipareigojimai finansinėms institucijoms per metus sumažėjo 93 mln. litų.
 
Atstovė ryšiams su visuomene Aurelija Trakšelienė