Pradžia
en ru

Naujienos

AB “Lietuvos energija” devynių mėnesių pelnas – 64 mln. litų

Vilnius, spalio 22 d. Išankstiniais vertinimais AB ”Lietuvos energija” per 2002 metų devynis mėnesius uždirbo 64 mln. litų ikimokestinio pelno. Per trečiąjį ketvirtį buvo gauta 9 mln. litų pelno. Pasak bendrovės finansų direktoriaus Rimanto Šukio, didelį ataskaitinio periodo pelną daugiausia lėmė išaugęs eksportas, mažesnės elektros energijos perdavimo sąnaudos.

Vykdydama perdavimo tinklo operatoriaus veiklą, įmonė šalies poreikiams perdavė 5,7 mlrd. kWh elektros energijos. Be to, bendrovė eksportavo 4,4 mlrd. kWh bei pardavė šalies laisviesiems vartotojams ir skirstomųjų tinklų bendrovėms 3,7 mlrd. kWh elektros energijos.

Visos pajamos už parduotas prekes ir atliktas paslaugas siekė 758 mln. litų, iš jų 209 mln. litų buvo gauta teikiant elektros energijos perdavimo ir galios rezervavimo paslaugas, 547 mln. litų – parduodant šalyje ir eksportuojant elektros energiją.

AB ”Lietuvos energija” laiku vykdė finansinius ir sutartinius įsipareigojimus - pradelsto įsiskolinimo biudžetui ir tiekėjams įmonė neturėjo.

Per sausio - rugsėjo mėnesius kredito institucijoms grąžinta 122,9 mln. litų paskolų, o anksčiau paimtų kreditų refinansavimui bei investicijoms pasiskolinta 64,7 mln. litų. Įsipareigojimai finansinėms institucijoms per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 66,2 mln. litų.

Atstovė ryšiams su visuomene Aurelija Trakšelienė