Pradžia
en ru

Naujienos

AB “Lietuvos energija” per 2002 metus uždirbo 84 mln. litų pelno

Išankstiniais vertinimais AB “Lietuvos energija” per 2002 metus uždirbo 84 mln. litų grynojo  pelno, planuota – 55 mln. litų. Turto pelningumas sudarė 6,8 proc., pajamų pelningumas 7,8 proc. Pelno padidėjimą  lėmė išaugęs elektros energijos eksportas, padidėjęs suvartojimas šalyje, pastoviųjų sąnaudų sumažėjimas, stabilus ir patikimas elektros energetikos sistemos darbas.
 
Vykdydama perdavimo tinklo operatoriaus veiklą, įmonė per aukštos įtampos elektros tinklus šalies poreikiams perdavė 8 mlrd. kWh elektros energijos. AB “Lietuvos energija“ teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kaina – 2 ct/kWh – bendroje elektros energijos kainoje gyventojams tesudarė 6,9%.  Pelnas, gautas šioje - pagrindinėje veikloje, sudarė apie 30 proc. viso uždirbtojo pelno.
 
Per 2002 metus šalyje pagaminta 17,5 mlrd. kWh elektros energijos, suvartota – 9,4  mlrd. kWh elektros energijos. Iš šio kiekio AB “Lietuvos energija”  šalies laisviesiems vartotojams ir skirstomųjų tinklų bendrovėms pardavė 4,9 mlrd. kWh elektros energijos. Bendrovė eksportavo 6,84 mlrd. kWh. Buvo eksportuojama ne tik į tradiciškai susiklosčiusias rinkas – Baltarusiją, Rusiją, Baltijos valstybes, bet ir į Lenkiją. Eksportuojant elektros energiją buvo gauta beveik  50 proc. viso pelno.
 
Visos pajamos už parduotas prekes ir atliktas paslaugas sudarė 1075 mln. litų. Didžiausia pajamų dalis - 474 mln. litų  buvo gauta parduodant elektros energiją vidaus rinkoje, 291 mln. litų gauta už elektros energijos perdavimą. Elektros energijos eksporto pajamos sudarė 307 mln. litų. Kitos veiklos pajamos sudarė 22 mln. litų, iš jų didžiausia dalis - 16 mln. litų gauta už suteiktas IT ir telekomunikacijų paslaugas.
 
Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina bei veiklos sąnaudos siekė 978 mln. litų. Pusę visų sąnaudų sudarė elektros energijos pirkimo išlaidos – 491 mln. litų. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų buvo nupirkta už 225 mln. litų, šalto ir besisukančio galios rezervų - už  86 mln. litų. Bendrovės sąlyginai pastoviąsias sąnaudas palyginus su planu pavyko sumažinti apie 10 proc. 
 
Per 2002 m. atleista iš užimamų pareigų apie 100 darbuotojų. Šiandien AB “Lietuvos energija” dirba apie 1160 darbuotojų. 2001 metais, pradedant antrąjį reorganizacijos etapą bendrovėje dirbo apie 9 tūkstančius darbuotojų.
 
AB “Lietuvos energija“ laiku vykdė finansinius ir sutartinius įsipareigojimus – pradelsto įsiskolinimo biudžetui ir tiekėjams įmonė neturėjo.
 
2002 metų pradžioje, peržiūrėjus AB “Lietuvos energija” reitingo perspektyvą, iš neigiamos BB+(negative) ji buvo pakeista į stabilią BB+(stable), todėl gerėjo bendrovės skolinimosi galimybės, pigo skolinimosi kaštai. 2002 metais kredito institucijoms grąžinta 184 mln. litų paskolų, pasiskolinta 100 mln. litų.  Paskolos buvo naudojamos anksčiau paimtų kreditų refinansavimui bei investicijoms. Grąžinus paskolas, o taip pat dėl teigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos, įsipareigojimai finansinėms institucijoms per metus sumažėjo 93 mln. litų.
 
Nemažas pelnas, pigūs skolinimosi kaštai leido bendrovei visiškai įvykdyti 2002 metams numatytą energetinių  objektų rekonstravimo ir atnaujinimo programą – investicijos siekė 120  mln. litų.
 
2003 metais numatomas mažesnis pelnas – 63 mln. litų. Pagrindiniai pelno sumažėjimo veiksniai:
  • 2002 metų pirmame ketvirtyje elektros energijos perdavimo kaina buvo 18%  aukštesnė, iki 2 centų ji buvo sumažinta nuo 2002 metų balandžio 1d.;
  • padidės kai kurios sąnaudos - remontų, nusidėvėjimo, galios rezervo pirkimo;
 
Nežiūrint sumažėjusio pelno, numatoma, kad įsiskolinimai finansų institucijoms 2003 metais šiek tiek sumažės (bankams numatoma grąžinti 158 mln. litų, paskolų refinansavimui ir investicinės programos vykdymui pasiskolinti 135 mln. litų), o energetinių objektų rekonstravimui ir atnaujinimui bus skirta beveik tiek pat lėšų kaip ir ankstesniais metais - 115 mln. litų.
 
Atstovė ryšiams su visuomene Aurelija Trakšelienė