Pradžia
en ru

Naujienos

Baigtas 1-6 blokų zonos elektros ūkio optimizavimo projektas

Naujienos

Vykdant Elektrėnų komplekso modernizavimą ir efektyvinant jo veiklą, buvo atsisakyta neefektyvių 1-6 energetinių blokų, kuriuose gaminamos elektros energijos kaina negalėjo būti konkurencinga rinkoje. Dėl to atsirado poreikis peržiūrėti ir nebenaudojamų blokų elektros ūkį ir jį optimizuoti taip, kad jis atitiktų realius elektrinės poreikius.

Tam, kad būtų aišku koks darbų mastas laukia, buvo atlikta preliminari 1-6 blokų zonų apžiūra, kurios metu nustatyta, kad nemaža dalis elektros įrenginių ir skirstyklų nebenaudojami arba naudojami minimaliai. Dalis skirstyklose sumontuotos komutacinės įrangos buvo pasenusi ir neefektyvi.

Taigi, siekiant didinti Elektrėnų komplekso efektyvumą ir konkurencingumą bei mažinti patiriamas elektros, techninės priežiūros ir remonto sąnaudas, 2017 metais buvo imtasi nuoseklaus 1-6 blokų zonos elektros ūkio optimizavimo.

Kaip vyko darbai

Pirmiausia buvo optimizuoti nuolatinės srovės skydai. Tuomet, ruošiantis kaminų demontavimo darbams, suderinus su „Litgrid“, buvo demontuotos 330 kV atramos ir oro linijos.

 

Kadangi ardant kaminus reikėjo demontuoti ir apsaugas nuo žaibo, projekto apimtyje 2019 m. ant gamybinių ir administracinių pastatų įrengtos naujos apsaugos nuo žaibo. Vėliau sutvarkytos ir optimizuotos 1-6 blokų zonoje esančios 6 kV ir 0,4kV skirstyklos.

Lygiagrečiai išvardintiems darbams buvo centralizuota 5, 6, 7 ir 8 blokų zonoje esanti technologinių įrenginių valdymo sistema, kas leido sumažinti eksploatacines sąnaudas. Be to, nuolatinės projekto komandos pastangos ieškoti optimalių sprendinių leido panaudoti dalį turimos įrangos ir taip sutaupyti projektui įgyvendinti skirtų lėšų.

Įgyvendinant projektą buvo sutvarkytos ir demontuotų blokų bei centrinio bloko valdymo pulto patalpos, demontuota nereikalinga įranga, atlaisvintos patalpos nuo technologinių ir valdymo įrenginių, o  demontavus nereikalingus kabelius pagerinta priešgaisrinė sauga.