Pradžia
en ru

Naujienos

Bandymas Kruonio HAE: po avarijos atkurta Lietuvos elektros energetikos sistema

2017 m. lapkričio 21 d.

„Lietuvos energijos gamybos“ valdomoje Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE) įvyko Lietuvos elektros energetikos sistemos atkūrimo po totalinės avarijos bandymas. Šeštadienį, lapkričio 18 d., imituota situacija, kai išsijungia visa šalies elektros energetikos sistema (įvyksta vadinamasis „black-out“), o elektros energijos tiekimas atkuriamas iš Kruonio HAE.

Pradėjus bandymą elektrinė buvo sustabdyta ir atjungta nuo visų tinklų – tiek 110 kV įtampos tinklo, iš kurio ji ima elektros energiją vadinamosioms savoms reikmėms, tiek 330 kV įtampos tinklo, į kurį elektrinė atiduoda pagamintą elektros energiją.

Atjungus nuo perdavimo tinklų, Kruonio HAE liko visiškai izoliuota nuo bet kokio išorinio elektros energijos šaltinio. Tas pats atsitiktų totalinės sistemos avarijos atveju.

Iškart po atjungimo tąryt dirbusios Kruonio HAE pamainos darbuotojai gavo komandą vykdyti sistemos atkūrimo po totalinės avarijos programą. Pirmiausia buvo paleistas dyzelinis generatorius, užtikrinantis savų reikmių maitinimą. Tuomet buvo sėkmingai paleistas pirmasis hidroelektrinės agregatas, pradėjęs gaminti pirmąsias kilovatvalandes po imituotos sistemos griūties.

Energetikos sistemos atkūrimo bandymą stebėję perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ specialistai suskaičiavo, kad visas procesas nuo elektrinės atjungimo iki agregato paleidimo truko 7,5 min. Pasak „Litgrid“ Sistemos valdymo centro vadovo Gintauto Monkevičiaus, tokia Kruonio HAE paleidimo trukmė yra pakankama, kad būtų galima konstatuoti, jog įvykus tikrai avarijai elektros perdavimo atkūrimas visiems vartotojams būtų užtikrinamas per patį trumpiausią laiką.

Šeštadienį vykusio bandymo metu paleista Kruonio HAE dirbo izoliuotame elektrinės tinkle, t. y. į sistemos atstatymo bandymą šįkart nebuvo įtrauktos jokios kitos šalies elektrinės. Tuo metu realiu totalios sistemos avarijos atveju po Kruonio HAE leistųsi Elektrėnų komplekse esantis kombinuoto ciklo blokas (KCB).

Toks bandymas buvo atliktas prieš trejus metus, 2014 m. rugpjūtį. Tuomet Kruonio HAE per specialiai išskirtą 330 kV perdavimo tinklo dalį elektros energija aprūpino KCB savąsias reikmes ir prasidėjo bloko leidimo procesas. Bandymo pabaigoje KCB buvo sėkmingai sinchronizuotas su Lietuvos elektros energetikos sistema.

„Lietuvos energijos gamybos“ Gamybos departamento direktorius Darius Kucinas sako, kad visos bendrovės valdomos elektrinės yra nuolat pasiruošusios teikti energetikos sistemos saugumui užtikrinti būtinas paslaugas.

Sistemos atkūrimo po totalinės avarijos paslaugą perdavimo sistemos operatoriui „Lietuvos energijos gamyba“ teikia savo valdomomis Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrine ir Kruonio hidroakumuliacine elektrine. Elektrėnų komplekse esantys 7 ir 8 Rezervinės elektrinės blokai užtikrina tretinį rezervą (tai gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 val. laikotarpį), o KCB – strateginį rezervą.