Pradžia
en ru

Naujienos

Bendrovės elektrinės nuo šiol – neskraidymo zonos

Naujienos

Nuo vasario 24 d. draudžiamas visų orlaivių (tame tarpe ir bepiločių – dronų) skraidymas virš AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų komplekso (toliau – EK), Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – KHAE) ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės (toliau – KHE). Nuo šios dienos visi juridiniai ir fiziniai asmenys, planuojantys vykdyti skrydžius virš Bendrovės saugomų objektų, turės gauti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų leidimą Lietuvos kariuomenės vado nustatyta tvarka. Už nurodytos tvarkos pažeidimą numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekse.

Sprendimą papildyti įsakymą Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ LR  Susisiekimo ministerija priėmė po to, kai Bendrovės Verslo sauga inicijavo jo papildymą  į draudžiamųjų zonų sąrašą įtraukiant Bendrovei priklausančius objektus – EK, KHAE ir KHE. Toks sprendimas padės dar geriau užtikrinti tinkamą strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių ir turto apsaugą ir visuomenės saugumą.

„Bendrovė skiria didelį dėmesį strateginių objektų saugos užtikrinimui, vykdo nuolatinį bendradarbiavimą su atsakingomis valstybės institucijomis, organizuoja taktines pratybas, teikia teisės aktų tobulinimo projektus bei vykdo kitas priemones.  Manome, kad mūsų strateginių objektų įtraukimas į draudžiamųjų zonų sąrašą leis dar efektyviau valdyti galimas grėsmes ir rizikas bei tinkamai užtikrinti šių objektų saugumą“, – sako Verslo saugos skyriaus vadovas Tomas Alekna.

Priminsime, kad Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, yra priskirta prie antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, o Bendrovei priklausančios EK,  KHAE ir KHE  yra įtrauktos į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, šiems objektams nustatytas aukščiausias ketvirtasis fizinės saugos lygis.