Pradžia
en ru

Naujienos

Elektrėnuose išbandyta tretinio galios rezervo paslauga

Šeštadienį, gruodžio 29 d., gavus elektros sistemos valdymo centro dispečerio nurodymą, į elektros energijos tinklą įjungtas bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ valdomas kombinuoto ciklo blokas (KCB). Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ bloką aktyvavo, siekdamas išbandyti pasirengimą numatytu laiku įjungti šį bloką ir patikimai juo gaminti elektros energiją.

Pagal 2018 m. gruodžio 20 d. su „Litgrid“ sudarytą sutartį, „Lietuvos energijos gamyba“ 2019 m. šiuo galingiausiu Elektrėnų komplekso bloku teiks tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą 260 megavatų (MW) apimtimi. Ši rezervo paslauga skirta įtampų valdymui 330 kilovoltų (kV) perdavimo tinkle ir antrinio avarinio galios rezervo atkūrimui.

Bandomuoju paleidimu buvo patikrinti visi KCB techniniai parametrai ir faktinės galimybės, būtinos šiai paslaugai teikti.

Bandymas, kurio metu KCB turėjo nustatytu laiku pasiekti tretinio galios rezervo paslaugai teikti reikalingą galią, įvyko sėkmingai – pasiekta numatyta 260 MW galia.

Sklandus bandomasis paleidimas parodė, jog ir 2018 m. tretinio rezervo paslaugą užtikrinęs KCB yra parengtas kokybiškai bei patikimai teikti ir tretinio galios rezervo paslaugas 2019 m.