Pradžia
en ru

Naujienos

„Ignitis gamyba“ skelbia Lietuvos energetikai strategiškai svarbaus Kruonio HAE įrenginio pirkimą

Naujienos

„Ignitis gamyba“ paskelbė pirkimo konkursą Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) 5-am agregatui įsigyti ir įrengti.  Naujasis agregatas užtikrins dar lankstesnę ir konkurencingesnę elektrinės veiklą. Bendra investicijos vertė sieks apie 80 mln. Eurų.

„Elektrinės plėtra, įrengiant 5-ą agregatą, padės mums efektyviai plėtoti papildomus elektros energijos gamybos ir balansavimo pajėgumus padidinant KHAE „lankstumą“, įgalinantį elektrinę dirbti platesniame galių diapazone ir taip lanksčiau reaguoti į sistemos balansavimo poreikius. Ši plėtra yra ypač aktuali sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais kontekste, kai reikės užtikrinti būtinų dažnio valdymo paslaugų teikimą“, – sako „Ignitis gamybos“ vadovas Rimgaudas Kalvaitis.

Planuojamo įrengti 5-o agregato maksimali galia bus 110 MW. Agregato gyvavimo laikas – 40 metų.

Naujojo agregato techninės galimybės tiek generatoriaus, tiek ir siurblio režimuose išplės elektrinės galių panaudojimo spektrą, leis elektrinei efektyviau dalyvauti bendroje Europos balansavimo rinkoje. Taip pat, po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais įmonei dalyvaujant su dažnio valdymu susijusių rezervų paslaugų rinkoje, naujasis agregatas užtikrins didesnį konkurencingumą teikiant sistemines paslaugas. 5-as agregatas reikšmingai prisidės prie šalies elektros tiekimo saugumo didinimo, elektros energetikos sistemos patikimumo bei stabilumo ir padės balansuoti Lietuvoje sparčiai plėtojamą, tačiau netolygią elektros energijos generaciją iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Šiuo metu KHAE naudojami 4 agregatai, kurių kiekvieno maksimali galia 225 MW. Agregatai šiandien teikia antrinio avarinio galios rezervo paslaugą, tiekia balansavimo elektros energiją bei dalyvauja bendroje elektros rinkoje. Naujasis agregatas ne tik suteiks Kruonio HAE didesnį galios panaudojimo lankstumą, bet ir išplės esamų agregatų panaudojimo galimybes.

Apie Kruonio HAE

„Ignitis gamybos“ valdoma Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė – vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse. KHAE šiandien balansuoja elektros gamybos ir suvartojimo skirtumą šalyje, taip pat teikia avarijų energetikos sistemoje prevencijos bei jų likvidavimo būtinąsias paslaugas. KHAE taip pat užtikrina antrinį avarinį Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervą.