Pradžia
en ru

Naujienos

„Ignitis grupė“ planuoja dukterinių bendrovių akcijas išbraukti iš vertybinių popierių biržos

Naujienos

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ planuoja inicijuoti dukterinių bendrovių „Ignitis gamyba“ ir „Energijos skirstymo operatorius“ savanoriškus oficialius siūlymus, po kurių vykdytų ir privalomus akcijų išpirkimus. Sprendimai dėl oficialių siūlymų bus laikomi priimtais, jeigu jiems bus pritarta „Ignitis gamybos“ ir „Energijos skirstymo operatoriaus“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gruodžio 4 d. Šiuo metu „Ignitis grupė“ valdo 96,82% „Ignitis gamyba” ir 94.98% „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų.

„2017 ir 2018 metais sėkmingai išplatinę žaliųjų obligacijų emisijas įsitikinome, jog „Ignitis grupė“ tapo patraukliu investavimo pasirinkimu plačiam tarptautinių investuotojų ratui. Tad itin teigiamai vertiname galimybę dalyvaujant kapitalo rinkose plėtoti santykius su investuotojais. Tuo tarpu, dukterinių bendrovių pasitraukimas iš biržos yra svarstomas dėl nelikvidžių bendrovių akcijų paketų, kurie yra vos 5 proc. dydžio ir mažesni, dėl ko prekyba „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje nėra aktyvi. Taip pat šis svarstymas yra susijęs su „Ignitis grupės“ pozicionavimo pokyčiu iš tradicinės į atsinaujinančios energetikos bendrovę. Siekdami įgyvendinti „Ignitis grupės“ vienintelio akcininko dividendų grąžos lūkesčius, „Ignitis grupė“ 2030 strategiją ir nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją, matome šį procesą būtinu tolimesnių ilgalaikio finansavimo alternatyvų įvertinimui, tarp kurių galėtų būti tiek skolos, tiek akcinio kapitalo pritraukimas nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose“, – teigia „Ignitis grupė“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Delistingavimo proceso metu bus užtikrinti smulkiųjų akcininkų interesai, tai taip pat neturės neigiamos įtakos įmonių skaidrumui.

„Vertindami esamų smulkiųjų akcininkų ilgalaikį dalyvavimą „Ignitis grupės“ dukterinių bendrovių akcinio kapitalo formavime, abiejų bendrovių atveju oficialiuose siūlymuose akcijų išpirkimo kainą ketiname nustatyti lygią dvidešimt keturių mėnesių rinkos kainos svertiniam vidurkiui, kuris įtraukia ilgesnio laikotarpio istorinius akcijų kainos svyravimus ir išlygina vienkartinių veiksnių poveikį įmonių veiklos rezultatams bei akcijų rinkos kainai. Taip pat norime pabrėžti, jog dukterinių bendrovių delistingavimas nesumažintų įmonių skaidrumo, nes ne mažesnis atskaitingumas rinkos dalyviams bei visuomenei toliau būtų užtikrinamas „Ignitis grupės“ lygmenyje, dėl keliamų reikalavimų, susijusių su listinguojamomis žaliųjų obligacijų emisijomis Nasdaq Vilnius ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose“, – patikina „Ignitis grupė“ valdybos narys, finansų ir iždo tarnybos direktorius Darius Kašauskas.

Prašymus Lietuvos bankui patvirtinti savanoriškų oficialaus siūlymų cirkuliarus yra numatyta pateikti po to, kai visuotinių akcininkų susirinkimų metu bus pritarta įmonių akcijų išbraukimui iš prekybos reguliuojamoje rinkoje. Išsamūs siūlymo cirkuliarai būtų paskelbti juos patvirtinus finansų rinkos priežiūros tarnybai – Lietuvos bankui.

Finansų ministerijos komentaras

Finansų ministerija, kaip UAB „Ignitis grupė“ akcininko teises įgyvendinanti institucija, neprieštarauja Bendrovės sprendimui inicijuoti AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išbraukimą iš prekybos vertybinių popierių biržoje.

„Tokio svarbaus žingsnio priežastys ir argumentai man atrodo svarūs bei prasmingi, siekiant ilgalaikių tikslų ir pokyčių – bendrovės įmonių perorientavimo ir virsmo iš tradicinės į atsinaujinančios energetikos bendroves. Tai padidintų grupės vertę, užtikrintų tvarią finansinę grąžą valstybei bei padidintų šalies energetinę nepriklausomybę. Bendrovės dukterinių įmonių mažumos akcijų paketų išpirkimą matome kaip būtiną sprendimą tolimesnių visos įmonių grupės ilgalaikio finansavimo alternatyvų paieškai“, – teigia finansų ministras Vilius Šapoka.

Jis pabrėžė, kad šiame etape labai svarbūs smulkiųjų akcininkų, kurie dalyvavo dukterinių bendrovių akcinio kapitalo formavime, interesai. Todėl, pasak jo, Finansų ministerija palankiai vertina bendrovės siekį savanoriško ir privalomo oficialaus siūlymo metu pasiūlyti premiją smulkiesiems akcininkams. Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad bendrovė privalo užtikrinti, jog viso proceso metu būtų garantuota smulkiųjų akcininkų teisių apsauga ir jiems prieinama visa būtina informacija. Finansų ministerija, atsižvelgdama į Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintas svarbiausias Lietuvos energetikos sritis, strateginius tikslus ir uždavinius, kurių įgyvendinime yra būtinas Bendrovės dalyvavimas, numato sudaryti aukšto lygio darbo grupę, kuri išanalizuotų grupės ilgalaikio finansavimo alternatyvas, įskaitant ir akcinio kapitalo pritraukimą nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Tikimasi pirmus rezultatus turėti 2020 liepą.