Pradžia
en ru

Naujienos

Konservuoti senieji Elektrėnų komplekso blokai bus parengti dalyvauti sistemos bandymuose

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausančios bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) valdomo Elektrėnų komplekso 7 ir 8 blokai 2019 m. bus konservuoti tol, kol jų prireiks įgyvendinant planuojamo Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymo programą.

2018 m. 8 blokas teikia elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, paslaugą (vadinamąjį strateginį rezervą), o 7 blokas konservuotas jau nuo 2018 m. sausio 1 d.

Kadangi 2019 m. strateginis rezervas nebus užsakomas, LEG valdyba priėmė sprendimą nuo 2019 m. sausio 1 d. nutraukti ir 8 bloko eksploataciją bei jį konservuoti.

Kaip ir 7-asis, taip ir 8-asis blokas bus konservuojamas tokiu būdu, jog esant poreikiui būtų galima operatyviai bloką vėl įvesti į eksploataciją. Tai reiškia, kad abu blokai galės gaminti elektros energiją, kai to prireiks perdavimo sistemos operatoriui pagal iš anksto suplanuotą Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymo programą.

„Abu senieji Elektrėnų komplekso blokai žemų elektros energijos kainų rinkoje negali veikti konkurencingai ir iš elektros energijos gamybos uždirbamomis pajamomis padengti ne tik jų išlaikymui patiriamų pastoviųjų kaštų, bet ir kintamųjų elektros energijos gamybos kaštų. Tad jie bus konservuojami siekiant minimizuoti sąnaudas. Tuo pačiu būsime pasirengę šiuos blokus patikimai sugrąžinti į eksploataciją ir gaminti kai tik to reikės – siekis valdomais pajėgumais prisidėti užtikrinant energijos tiekimo saugumą yra tarp svarbiausių mūsų tikslų“, – sako LEG valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė.

Naujausias Elektrėnų komplekso elektros energijos gamybos įrenginys – kombinuotojo ciklo blokas – 2019 metais, kaip ir šiemet, teiks tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, skirtą įtampų valdymui 330 kV tinkle ir antrinio galios rezervo atkūrimui. Tai gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 val. laikotarpį.